[Zur Navigation]

20.12.2010

Kto powinien mieć prawa połowowe?

Pytanie od grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim

Zasoby morskie są dobrem publicznym, a nie prywatną własnością. Prawo do eksploatacji tych zasobów powinno być zatem przyznawane według kryteriów, które zagwarantują, że rybołówstwo będzie w jak największym stopniu zgodne z interesem publicznym. Prawa połowowe powinny bazować na kryteriach ekologicznych i społecznych.

Weitere Informationen

Michael Earle

Fachbereich Fischerei
Telefon Brüssel +32-2-2842849
Fax Brüssel +32-2-2332608
Telefon Straßburg +33-3-88174188
Fax Straßburg +33-3-88176930