newbreedingtechniques thumb

Dokument


de | en | fr | nl

Gentechnik – eine Zeitbombe

Warum auch die "neue" Gentechnik nicht halten wird, was sie verspricht


Eine Broschüre zu den Risiken und Nebenwirkungen der neuen Gentechnik

Der Schutz von Umwelt und Gesundheit ist in der Europäischen Union ein wichtiges Ziel. Um Menschen, Tiere und Pflanzen vor Gefahren zu bewahren, gelten in der EU spezielle Gesetze für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in der Landwirtschaft[1]. Vor der Zulassung für den Anbau oder die Verwendung in Lebens- oder Futtermitteln müssen mögliche Risiken durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)[2] geprüft werden. Wer GVO verkauft, muss dies eindeutig auf der Packung kennzeichnen. Die EU-Gentechnikgesetze haben ernsthafte Mängel, doch immerhin haben sie dazu beigetragen, die europäische Landwirtschaft weitgehend gentechnikfrei zu halten.

Europas Gesetze machen es Agrarriesen wie Monsanto, Syngenta und Bayer schwer, ihre GVO-Produkte in Europa zu verkaufen. Deshalb starten sie jetzt einen neuen Anlauf, die EU-Gesetze mithilfe von neuen gentechnischen Verfahren zu unterwandern. Verharmlosend sprechen sie dabei von „neuen Züchtungstechniken“. Der Begriff wurde von PR-Agenturen erfunden, um die Unterschiede zwischen herkömmlicher Züchtung und der neuen Gentechnik zu verwischen und die Anwendung der EU-Gentechnikgesetze auf die neuen Methoden zu verhindern. Aber Achtung: Die neuen Methoden greifen genau wie die alten Gentechnikverfahren direkt in die Zellen und das Erbgut von Pflanzen, Tieren, Bakterien und Menschen ein.

Die Broschüre der Grünen/EFA-Fraktion erklärt, was neue Gentechnikmethoden sind, welche Risiken sie mit sich bringen und warum sie unter die bestehenden EU-Gentechnikgesetze fallen sollten.

Nieuwe GGO’s

nog erger dan de oude


Een brochure over de technische en politieke aspecten van de nieuwe generatie ggo’s

Voor genetisch gewijzigde organismen (ggo's) bestaat er in Europa een specifieke regeling. Vooraleer ggo’s toegelaten worden in de landbouw (als gewas, voor voedsel of veevoeder), moet hun impact op het milieu en de gezondheid worden geëvalueerd door het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Daarna kunnen ze geval per geval goedgekeurd worden door een speciale commissie en moeten ze als ggo geëtiketteerd worden. Ondanks enkele tekortkomingen in de wetgeving en de uitvoering ervan, stelt die boeren en consumenten wel in staat om geïnformeerde keuzes te maken.

De agrochemische-industrie is hier niet gelukkig mee en zoekt naar manieren om deze situatie in hun voordeel om te buigen. De laatste jaren zijn nieuwe biotechnologieën ontwikkeld waarbij het genoom van planten, dieren, bacteriën en mensen worden gemanipuleerd. Ze worden verhullend ‘nieuwe teelttechnieken’ genoemd. Deze term is uitgevonden door public relations kantoren, enkel om te doen uitschijnen dat deze nieuwe technieken niet zoveel verschillen van conventionele veredeling, zodat ze buiten het toepassingsgebied van de biotechnologie-wetgeving kunnen blijven. Maar laat u niet vangen. Deze nieuwe gentechnieken werken op dezelfde manier als de bestaande ggo’s.

In deze brochure leest u in eenvoudige taal waar het precies over gaat, welke risico’s deze nieuwe gentechnieken (NGT) met zich meebrengen en waarom ze officieel als ggo zouden moeten erkend worden.


Ansprechpartner

Telefon Brüssel
+32-2-2833110
Telefon Straßburg
+33-3-88164150

Ansprechpartner

Telefon Brüssel
+32-2-2833110
Telefon Straßburg
+33-3-88164150

Weiterempfehlen