Aktuelles


de | en | fr | nl

Wir brauchen mehr Lebensmittel?

Dann ersetzen wir Pestizide mit Biodiversität!


Wir hören jeden Tag neue Hiobsbotschaften über den Schwund der Arten. Aber wussten Sie, dass die EU dem leicht entgegenwirken kann?

 

Vor kurzem wollte die EU Kommission den Einsatz von Pestiziden auf ökologischen Vorrangflächen stoppen. Diese kleinen Gebiete sind ein Teil der letzten Reform der EU Agrarpolitik. Sie waren dazu gedacht, auf landwirtschaftlichen Flächen wieder etwas Platz für Biodiversität zu schaffen und nützliche Ökosystemleistungen für die Landwirtschaft zu erbringen. Leider wollen die Konservativen genau dies verhindern: Am Mittwoch um 14 Uhr wird das Parlament nun darüber abstimmen, ob wir diese Flächen, die für die Natur da sein sollen, mit Pestiziden totspritzen oder nicht.

 

Eine hohe Biodiversität ist gut für Landwirte, gut für Bienen, gut für das Klima, gut für die Wirtschaft, gut für Sie ... und die Grüne / EFA-Gruppe war schon immer ein Vorreiter in dieser Richtung. Es wurde gezeigt, dass die so genannte funktionelle Biodiversität auf Bauernhöfen die Erträge für Weizen um 12%, für Erbsen 26% und für Möhren um 32% erhöht. Das ist eine Menge!

 

Wie funktioniert die funktionale Biodiversität, als dass sich durch sie die Erträge erhöhen? Zum einen liegt es an der erhöhten Bestäubungseffizienz. Mehr Blumen und weniger Pestizide bedeuten mehr Bestäuber. Zum anderen liegt es an der Regulierung der Ernte-Schädlinge durch natürliche Raubtiere, so dass sie in Schach gehalten werden und sich nicht explosionsartig vermehren (denken Sie an Marienkäfer die Blattläuse verspeisen). Es liegt aber auch daran, dass mehr nützlichen Arten im Boden sind, die die Kulturen gegen Parasiten verteidigen und ihnen helfen, Nährstoffe zu ihren Wurzeln zu liefern. Es liegt aber auch an.... sehr vielem Weiteren.

 

Als Faustregel gilt: Je größer die Fülle und Vielfalt der Arten, desto stärker und widerstandsfähiger sind die aufkommenden Ökosystemfunktionen, die für die Landwirte "frei" zur Verfügung stehen. Diese Ideen sind von grundlegender Bedeutung für die sogenannte "Agrarökologie".


Diese auf der Biodiversität basierenden agroökologischen Prozesse treten bereits grundsätzlich auf ökologischen Betrieben auf und aus diesem Grund wurden die ökologischen Betriebe als "grün per Definition" betrachtet und sind daher nicht verpflichtet, die CAP-Greening-Maßnahmen zu erfüllen. Aber bei konventionellen landwirtschaftlichen Systemen, bei denen der Mangel an natürlicher Fruchtbarkeit, Produktivität und Schädlingsbekämpfung durch die Abhängigkeit von chemischen Inputs ersetzt wird, müssen wir diese Prozesse dringend stärken.

 

Ein großer Vorteil ist, dass, anstatt die Erträge zu reduzieren, indem wir das Ackerland von dem primären Ziel des Anbaus von Getreide wegnehmen, es stattdessen die Erträge erhöht, indem es das vorhandene Ackerland effizienter und produktiver macht. Das ist es, was einige konservative Abgeordnete nicht sehen wollen, weil sie das größere Bild nicht sehen können und die agrochemische Linie vertreten.

 

Zusammen mit einem weiteren Dutzend Maßnahmen wird den Landwirten und den Verwaltungen die Durchsetzung des Greenings erleichtert. Die Kommission zeigt hierbei einen starken politischen Willen in die richtige Richtung.

 

Am Mittwoch fordern wir die Abgeordneten auf, gegen Pestizide in Ökologischen Vorrangflächen zu stimmen. Am Tag der Abstimmung, aber auch in der künftigen GAP-Reformen, wird unsere Gruppe versuchen, Allianzen zu schmieden, um langfristig die natürliche Produktivität und Fruchtbarkeit unserer Äcker zu erhalten.

Meer voedsel nodig?

Vervang pesticiden gewoon door meer biodiversiteit!


Al jaren horen we over verlies aan biodiversiteit. Maar wist je dat de Europese Unie daar ook iets kan tegen doen?

 

Onlangs stelde de Europese Commissie voor om het gebruik van pesticiden in ecologische focusgebieden (EFG) te verbieden. Deze gebieden werden tijdens de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingevoerd en zijn bedoeld om op een minimaal gedeelte van de grond van conventionele landbouwbedrijven (5% van hun akkerland) meer biodiversiteit te creëren en zo belangrijke ecosysteemdiensten te leveren aan de boeren. Er werden toen al onder druk van lobbyisten van de Boerenbond en hun Europese zusterorganisaties talloze uitzonderingen en achterpoortjes goedgekeurd, waardoor de ecologische focusgebieden (EFG) al vanaf het begin gedoemd leken om te mislukken. Daarom dus dat de Europese Commissie dit nu wil ‘repareren’ en een stemming hield in het Europees Parlement.

Helaas wilde ook nu een groep conservatieve parlementsleden hier niet van weten. Zij haalden het gelukkig net niet.

 

Waarom is dit zo belangrijk? Als je biodiversiteit kan inzetten voor de landbouw, dan is dat niet alleen goed voor de boeren, maar ook voor de bijen, voor de bodemkwaliteit, voor het klimaat, voor de economie, voor ons allemaal… De Groenen/EVA hebben hier steeds voor gepleit. Het is trouwens aangetoond* dat door deze 'functionele' biodiversiteit de oogsten aanzienlijk toenemen: 12% voor tarwe, 26% voor erwten, 32% voor wortelen. Indrukwekkend, toch?

 

Hoe gaat dat dan, functionele biodiversiteit die oogsten doet toenemen, denkt u? Hier is wat de wetenschap erover zegt. Het heeft te maken met een efficiëntere bestuiving: meer bloemen (of 'kruiden') en minder pesticiden betekenen meer bestuivers.

Het komt ook doordat meer natuurlijke vijanden de plagen als het ware ‘in de gaten houden’ en ingrijpen als het te erg wordt, waardoor de populatie zichzelf beter in stand houdt (denk aan lieveheersbeestjes die bladluizen eten of sluipwespen die eitjes leggen in rupsen waarop hun larven die van binnenuit verteren).

Of het ligt aan een gunstigere samenstelling van de bodem die zo de gewassen beschermt en hen voedingsstoffen bezorgt via het wortelgestel… Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

 

De vuistregel is: hoe groter de overvloed en variatie aan soorten, hoe sterker en meer weerbaar deze opkomende ecosysteemdiensten zijn. Bovendien zijn deze diensten helemaal gratis en voor niets. Dit is overigens een hoeksteen van 'agro-ecologie'.

 

Op biologische landbouwbedrijven bestaan deze agroecologische processen op basis van biodiversiteit al van oudsher. Om die reden zijn bioboeren 'per definitie groen' en niet verplicht om de vergroeningsmaatregelen uit het GLB - waaronder de ecologische focusgebieden - uit te voeren. Maar in conventionele landbouwsystemen, waar een tekort aan natuurlijke vruchtbaarheid, productiviteit en ziektebestrijding wordt opgevangen met een zeer dure ‘verslaving’ aan chemische input (herbiciden, kunstmest), moeten we dringend versterking bieden aan processen als bestuiving, vorming van vruchtbare toplagen, de nutriëntencyclus, vastlegging van koolstof, regeling van waterkringlopen tegen droogte en overstroming, maar ook het indammen van plagen door de inzet van natuurlijke vijanden. Alleen zo zullen we in de landbouw op lange termijn veerkracht creëren, weerstand bieden tegen klimaatverandering en een betere productiviteit verzekeren voor toekomstige generaties.

 

Een gigantisch voordeel is dat we bestaande landbouwgrond net efficiënter en vruchtbaarder kunnen maken. Het gaat niet om verlies aan landbouwgrond (5%) en dus mindere oogsten, zoals sommigen beweren! Dat is precies wat de conservatieve parlementsleden niet willen of kunnen zien. Ze zien het grotere plaatje niet en blijven achter de chemische sector aanhollen, die natuurlijk de status quo niet wil doorbreken. Dat is een veel te winstgevend zaakje voor deze agrochemische bedrijven, vaak multinationals.

 

Maar pesticiden doden niet alleen de bedoelde 'pesten' of ‘plagen’, er is ook heel wat 'collateral damage' doordat ook onbedoelde soorten dieren, planten, bacteriën, schimmels eraan moeten geloven. Maar we hebben die biodiversiteit wél nodig om ons ecosysteem te doen werken. Logisch toch dat we geen producten willen die biodiversiteit kapot maken?

 

Toen de Europese Commissie met het voorstel kwam om van vergroening werk te maken via het verbod op pesticiden in EFG, waren we daar zeer blij om. Dit is precies wat we tijdens de laatste hervorming van het GLB al bepleit hadden.

 

In deze 'gedelegeerde handeling' zijn nog een handvol maatregelen opgenomen die het leven van boeren zou moeten vergemakkelijken, en de overheden moet helpen met het implementeren van de vergroening. De Europese Commissie toont dus voor een keer een verlichte en sterke politieke wil.

 

Wij riepen intussen de collega's op om tegen het gebruik van pesticiden in EFG te stemmen. Vandaag, maar ook morgen, in het te hervormen gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid, blijft onze groene fractie allianties smeden opdat via agroecologie de productiviteit en intrinsieke vruchtbaarheid van onze voedselproductiesystemen op lange termijn bewaard blijft.

 

De gif-lobby is enorm machtig, maar de stemming vandaag bewijst dat onze tegenlobby  veerkrachtig is en vruchten afwerpt.


Ansprechpartner

Telefon Brüssel
+32-2-284 29 07
Telefon Straßburg
+33-3-88 16 41 50

Ansprechpartner

Telefon Brüssel
+32-2-284 29 07
Telefon Straßburg
+33-3-88 16 41 50

Weiterempfehlen