nuclear power plant
©jakob-madsen

Pressemitteilung


de | en | fr | lt

EU muss verlässlicher Partner beim Rückbau des Atomkraftwerks bleiben

Ignalina/Litauen


Das Europäische Parlament fordert von der Europäischen Kommission mehr Unterstützung Litauens beim Rückbau des Kernkraftwerks Ignalina. Statt der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 552 Millionen Euro soll die Europäische Union im Haushalt 2021 bis 2027 780 Millionen Euro beisteuern. Die Europäische Union verankerte im Beitrittsvertrag Litauens wegen gravierender Sicherheitsmängel der Reaktoren die Stilllegung und den Rückbau des Atomkraftwerks Ignalina und sagte zu, einen Großteil Teil der Kosten zu übernehmen.

Rebecca Harms, Berichterstatterin für den Vorschlag an den Rat, ein Hilfsprogramm für den Rückbau des Kernkraftwerks Ignalina aufzulegen, kommentiert:

„Die Europäische Union muss ein verlässlicher Partner Litauens beim Rückbau des Atomkraftwerks Ignalina bleiben. Das Europäische Parlament sendet ein Signal der Zuverlässigkeit und steht den Menschen in Litauen beim Rückbau des Atomkraftwerks Ignalina zur Seite.

Atomkraft ist von Anfang bis Ende hochriskant und sehr teuer. Die Europäische Kommission muss ihre finanziellen Zusagen einhalten, um den aufwändigen und sicheren Rückbau zu ermöglichen. Das ist im Interesse der Sicherheit aller Europäer. Von den in Litauen gewonnenen Erfahrungen können in Zukunft andere Rückbauprojekte profitieren.

Die Arbeiten des Rückbaus sollen 2038 abgeschlossen werden. Die Europäische Union muss auch zu einer sicheren Endlagerung des Atommülls beitragen."  

ES privalo išlikti patikima partnere nutraukiant branduolinės jėgainės eksploatavimą

Ignalinos atominė elektrinė/Lietuva


Didžioji dauguma Europos Parlamento narių (569 už, 17 prieš, 32 susilaikė) ką tik balsavo dėl didesnės Europos Komisijos paramos Lietuvai skyrimo Ignalinos atominės jėgainės eksploatavimo nutraukimui. EP nariai pasisakė už tai, kad ES 2021–2027 m. biudžete Ignalinos programai skirtų ne 552 mln. EUR, kaip savo pasiūlyme buvo numačiusi Europos Komisija, o trečdaliu daugiau - 780 mln. EUR.

Galutinis dviejų Černobylio tipo reaktorių eksploatavimo nutraukimas turi būti užbaigtas 2038 m. Lietuvos derybų dėl stojimo į ES metu buvo susitarta, kad, tapusi Sąjungos nare, Lietuva uždarys nesaugią ir visai Europai grėsmę keliančią Ignalinos atominę jėgainę, o ES, savo ruožtu, uždarymo darbų finansavimui suteiks „adekvačią“ paramą.

Rebecca Harms, EP Žaliųjų frakcijos/ ELA pranešėja Ignalinos AE uždarymo finansavimo klausimu, taip komentuoja šiandienos balsavimo rezultatus:

„Europos Sąjunga turi būti patikima Lietuvos partnere nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą. Europos Parlamentas siunčia stiprų pasitikėjimo signalą, kad remia Lietuvos žmones uždarant pasenusią Ignalinos atominę jėgainę.”

„Branduolinė energetika – brangi ir labai rizikinga technologija. Europos Komisija turi laikytis savo pažadų tam, kad brangūs išmontavimo darbai būtų atlikti saugiai ir kaip įmanoma greičiau, tuo pačiu užtikrinant, kad Lietuvos modelis taptų pavyzdiniu atominės jėgainės eksploatavimo nutraukimo projektu. To reikalauja Europos Sąjungos piliečių saugumo interesų apsauga.“

"Galutinis dviejų Černobylio tipo reaktorių eksploatavimo nutraukimas turi būti užbaigtas 2038 m. Europos Sąjunga taip pat turi prisidėti ir prie saugaus bei nuolatinio branduolinių atliekų tvarkymo."

Lietuvos europarlamentaras Bronis Ropė, EP Žaliųjų frakcijos/ ELA narys, sako:

“Kaip buvęs ilgametis Ignalinos rajono meras labai džiaugiuosi šiandienos balsavimo rezultatais. Europos Parlamentas išreiškė precedento neturinčią paramą Lietuvai. Ypatingai svarbu tai, kad buvo atmestas Europos Komisijos pasiūlymas padidinti Lietuvos indėlį Ignalinos programoje, sumažinant Sąjungos ko-finansavimo dalį. Tai būtų neteisinga Lietuvos atžvilgiu. Stojimo sutartyje nenumatytas joks privalomas Lietuvos finansinis indėlis. Lietuva prie uždarymo programos kaštų prisideda geranoriškai, 14 proc. Toks procentas ir turi išlikti, o ne didėti iki 20 proc., kaip kad savo pasiūlyme buvo numačiusi Europos Komisija.“

„Nepamirškime, kad be jėgainės uždarymo darbų ko-finansavimo Lietuvai dar tenka pareiga išspręsti gilias socialines problemas, atsiradusias regione po didžiausio darbdavio – Ignalinos AE uždarymo. Ignalinos programa šių problemų sprendimų nenumato ir nebefinansuoja, tad Lietuva privalo rasti kitus šaltinius, kurie sumažintų bedarbystę bei suteiktų naują perspektyvą Ignalinos regiono žmonėms.”