Pressemitteilung


de | en | hu

Ungarn

Gesetzes- und Verfassungsänderungen in Ungarn sind unvereinbar mit europäischen Werten


Das Europäische Parlament nahm heute einen Bericht des grünen Europa-Abgeordneten Rui Tavares (Portugal) zur Lage der Grundrechte in Ungarn an. Der Bericht stellt fest, dass die Gesetzes- und Verfassungsänderungen in Ungarn unvereinbar sind mit den europäischen Werten, wie sie im Artikel 2 des EU-Vertrages festgelegt sind. Die Europaabgeordneten unterstützten eine Reihe von Empfehlungen an die ungarische Regierung und an die europäischen Institutionen, um die ungarische Gesetzgebung wieder in Einklang mit den europäischen Werten zu bringen (1). Das Europaparlament schlägt auch die Einrichtung einer "Kopenhagen High-Level Group" vor, die für die Überwachung der Einhaltung der gemeinsamen europäischen Werte in den EU-Mitgliedsstaaten zuständig ist.

Nach der Abstimmung erklärte der Berichterstatter Rui Tavares:

"Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Europäische Parlament heute erklärt, dass die Gesetzes- und Verfassungsänderungen in einem Mitgliedsstaat unvereinbar sind mit den Werten der EU, wie sie in Artikel 2 des Vertrages zur Europäischen Union festgelegt sind. Die Liste von Gebieten, auf denen Ungarn gegen europäische Werte verstößt, ist lang: die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde, die Unabhängigkeit der Justiz, die Medienvielfalt, Minderheitenrechte und die Rechte der politischen Opposition. Die kürzlich angenommene vierte Verfassungsänderung gibt besonders Anlass zur Sorge, untergräbt sie doch die Rolle des Verfassungsgerichtshofs beträchtlich.

Seit Victor Orbans FIDESZ-Partei bei den Wahlen im Jahr 2010 eine Zweidrittel-Mehrheit im ungarischen Parlament erreichte, kam es zu umfassenden und systematischen verfassungsrechtlichen und institutionellen Reformen, die unvereinbar mit den gemeinsamen europäischen Werten des Artikels 2 des EU-Vertrages sind - Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichheit und Achtung der Menschenrechte, inklusive der Rechte von Menschen, die Minderheiten angehören.

Der Bericht enthält eine klare Liste von über 40 Empfehlungen an die ungarische Regierung und an die Europäische Kommission, den Europäischen Rat und das Europäische Parlament, wie die Achtung der Grundrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden soll. Wenn Ungarn die Empfehlungen des Berichts nicht umsetzt, wird das Parlament das Artikel 7(1)-Verfahren aktivieren müssen, um zu prüfen, ob eine eindeutige Gefahr eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die gemeinsamen Werte der Union von Seiten Ungarns vorliegt.

Die Aktionen der Orban-Regierung haben das demokratische System der gegenseitigen Kontrolle ("Check and Balances") ernsthaft geschwächt. Neben zahlreichen Änderungen des Grundgesetzes ist auch der systematische Rückgriff auf sogenannte Kardinalsgesetze (das sind Gesetze, die nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit geändert werden können) problematisch. Diese Gesetze sind offensichtlich dazu gedacht, die politischen Ansichten einer Partei in Stein zu meißeln.

Das Parlament fordert die Europäische Kommission auf, eine 'Alarm-Agenda für Artikel 2 EUV/Rechtsstaatlichkeit' einzurichten, mit der ein Mitgliedsstaat, bei dem solche Probleme identifiziert wurden, sich ausschließlich auf die demokratischen und rechtsstaatlichen Fragen konzentrieren muss, ehe die EU-Kommission wieder bei den vielen anderen Verhandlungen mit dem Mitgliedsstaat kooperiert. Die Umsetzung sollte von einem permanenten Trilog überprüft werden, in den Kommission, Rat und Parlament Vertreter entsenden.

Ungarn ist aber bei weitem nicht das einzige Land mit beunruhigenden Entwicklungen was die Achtung europäischer Werte angeht. Wir brauchen neue Instrumente, um die Respektierung europäischer Werte in allen EU-Ländern sicherzustellen. Um Mitglied der EU zu werden, müssen die Kandidatenländer die "Kopenhagen-Kriterien" erfüllen. Sind sie jedoch einmal aufgenommen, gibt es keinen Mechanismus, um die Respektierung europäischer Werte zu überprüfen. Wir schlagen daher vor, eine "Kopenhagen High-Level Group" einzurichten, die für die Überwachung der Einhaltung der gemeinsamen europäischen Werte zuständig ist. Die Werte der Europäischen Union sind bewundernswert - auf dem Papier. Es liegt an uns, Bürgerinnen und Bürgern, Volksvertretern und den Institutionen, sicherzustellen, dass diese Werte geschützt und respektiert werden."

Anmerkungen:

(1) Die Grüne/EFA-Fraktion unterstützte auch einen Änderungsantrag, der die sofortige Aktivierung des Artikel 7-Verfahrens des EU-Vertrages forderte, und folgte damit ihrer Linie von Beginn der Debatte an. Der Ausschuss sprach sich schließlich dafür aus, dass die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments über die Aktivierung des Artikel 7-Verfahrens entscheiden soll, falls die Empfehlungen nicht zufriedenstellend umgesetzt werden.

Magyarország

Az Európai Parlament szerint a jogi és alkotmányos változtatások Magyarországon nem felelnek meg az EU alapvető értékeinek


Az Európai Parlament elfogadta a zöldpárti portugál képviselő, Rui Tavares jelentését az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. A jelentés megállapítja, hogy a jogi és alkotmányos változtatások Magyarországon összeegyeztethetetlenek az EU alapvető értékeivel, amelyeket az Európai Unió Szerződésének 2. cikke határoz meg. Az európai uniós képviselők megszavazták mindazon ajánlásokat, amelyek célja, hogy a magyar törvényalkotás megfeleljen a közös értékeknek (1). Az Európai Parlament ezen kívül javaslatot tett egy "koppenhágai magas szintű csoport" felállítására is, amely feladata annak vizsgálata lenne, miszerint a tagállamok tiszteletben tartják-e a Szerződésben foglalt értékeket. 

A szavazás után Rui Tavares így nyilatkozott:

"Az Európai Parlament történetében először mondta ki, hogy egy tagállamban tapasztalható jogi és alkotmányos változások összeegyeztethetetlenek az EU alapvető értékeivel, amelyeket az Európai Unió Szerződésének 2. cikke határoz meg. Hosszan sorolhatjuk, mely területeken kerültek veszélybe az európai értékek Magyarországon: az adatvédelmi hatóságok függetlensége, a bíróság függetlensége, a médiapluralizmus, a kisebbségek jogai és a politikai ellenzék jogai. Különösen nagy aggodalomra ad okot az Alaptörvény közelmúltban elfogadott negyedik módosítása, mivel súlyosan aláássa az Alkotmánybíróság szerepét.

Mióta az Orbán Viktor által vezetett Fidesz kétharmados többséget szerzett a magyar parlamentben, az ország alkotmányos és jogi keretei folyamatos, széleskörű és szisztematikus változtatásoknak vannak kitéve. Ezek nem összeegyeztethetőek az Európai Unió Szerződése 2. cikkében említett közös európai értékekkel. Ezen értékek a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartása.

A jelentés több, mint 40 egyértelmű javaslatot tesz a magyar kormány, az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai parlament számára, amelyek célja, hogy Magyarország ismételten megfeleljen a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek. Ha Magyarország nem tesz eleget az ajánlásoknak, úgy a Parlamentnek el kell indítania a Szerződés 7. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmust, hogy eldöntse, hogy valóban fennáll-e az alapvető jogok súlyos sérülésének veszélye Magyarországon. 

Az Orbán-kormány tevékenysége erőteljesen meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az alkotmány számos módosítása mellett problematikus még a kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvények széleskörű használata is. Mindezen jogalkotás egyértelműen arra szolgál, hogy kőbe vésse egy politikai párt nézeteit.

Az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy ütemtervet “2 cikk. – veszélyben a jogállamiság” címmel. Ennek célja, hogy azon tagállamoknak, ahol megállapításra kerül az alapértékek sérülése, kifejezetten a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására kell koncentrálniuk annak érdekében, hogy a Bizottság együttműködjön velük azokon a területeken, ahol egymással tárgyalásokat folytatnak. A tervek szerint a tagállam számára tett ajánlások végrehajtását egy folyamatos hármas párbeszéd során ellenőriznék a Bizottság, a Tanács és a Parlament képviselői.

Mindazonáltal nem Magyarország az egyetlen tagállam, ahol aggasztó fejleményeket tapasztalhatunk. Szükségünk van olyan eszközökre, amelyekkel megvédhetjük a közös értékek tiszteletét az EU minden országában. A tagjelölt államoknak az EU-hoz történő csatlakozás előtt meg kell felelniük a koppenhágai kritériumoknak. Azonban a taggá válás után semmilyen mechanizmus nem áll rendelkezésre, amely biztosítja az európai értékek tiszteletben tartását. Így javasoljuk egy “koppenhágai magas szintű csoport” létrehozását, amely annak biztosításáért felel, hogy valamennyi tagállam tiszteletben tartsa ezen értékeket. Az Európai Unió értékei figyelemreméltóak – papíron. Rajtunk, állampolgárokon, képviselőkön, és intézményeken múlik, hogy tiszteljük és megvédjük-e ezeket az értékeket.”

(1) A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselői – eredeti álláspontjuknak megfelelően – támogatták azt a módosító indítványt, amely az Európai Unió Szerződésének 7. cikke szerinti intézkedések azonnali megkezdését javasolja. A bizottság végső álláspontja szerint az Európai Parlament Frakcióelnöki Értekezlete hozhat majd döntést a 7. cikkben leírt mechanizmus elindításáról, amennyiben a magyar hatóságok az ajánlásoknak nem tesznek eleget megfelelő mértékben.


Weiterempfehlen