en | fr | de | nl | gr | it | pl | es | hu | pt | dk | bg | ro
string(2) "65"
Publication |

REFoRMa EuRopEJsKIEJ polItyKI RolNEJ

ΤERAZ albo NIGDY

Nowa WPR musi być sprawiedliwa, ekologiczna, młoda, demokratyczna, zdrowa i prosta – w przeciwnym razie nie będzie jej wcale.

Stara WPR jest już martwa.

Jest niesprawiedliwa, niezrównoważona, sklerotyczna, niedemokratyczna, niezdrowa i zbiurokratyzowana. Niepodjęcie reformy WPR stanowiłoby poważny cios w europejską tożsamość i solidarność, jednocześnie przysparzając poparcia politykom nacjonalistycznym. Europejscy rolnicy i obywatele ponownie odkrywają wartość żywności i wartości związane z solidarnością. Wymaga to organizowania sieci i inicjatyw obywatelskich w zakresie zrównoważonego rolnictwa i żywności.

Reformę WPR trzeba przeprowadzić TERAZ – albo nigdy.

Recommended

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 2-5 May 2022

Press release

Access to information: Five Greens/EFA MEPs launch leg…

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 4 - 7 April 2022

Letter

©mirko-fabian
Tractor spraying on farmland

Letter on the Sustainable Use of Pesticides Directive …

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform PL

Please share