en | fr | de | it | pl | pt | es
string(2) "65"
Publication |

Kto powinien mieć prawa połowowe?

Pytanie od grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim

Zasoby morskie są dobrem publicznym, a nie prywatną własnością. Prawo do eksploatacji tych zasobów powinno być zatem przyznawane według kryteriów, które zagwarantują, że rybołówstwo będzie w jak największym stopniu zgodne z interesem publicznym. Prawa połowowe powinny bazować na kryteriach ekologicznych i społecznych.

Recommended

Event

European Water Forum Cover image

European Water Forum

Opinion

GreensEFA Group
Young climate activists protesting taxonomy

Climate activists: The EU Taxonomy is a financial and …

Event

©jason-blackeye
Wind Turbines on snowy hills

Ask us anything (on climate)

Publication

CC Heine Christiansen
Bee Red Flower

EU nature restoration law

Attached documents

LEAFLET8PAGES POL 29-03

Please share