Event


en | fr | de | nl

Dessine-moi l'Europe

Roundtables, films and concert


 


PRESENTATION

“Let’s redesign Europe” – This will be the theme of Dany Cohn-Bendit’s ‘fresh start’. A fresh start because 2014 will mark the end of an era in which as a MEP, Dany Cohn-Bendit embodied the European dream through his speeches, writings and actions both within and outside the EU institutions.

This may well mark the end of a period, but not the end of the dream. Our discussions on the future of the EU and its institutions won't stop here... Furthermore, the last few years have provided ample material for critical examination: economic crisis, financial storm, Eurozone governance, crawling renationalisation of EU, confidence crisis of Europeans, lack of democratic legitimacy, etc. The European project, as a postwar peace and reconciliation project, is no longer able to inspire citizens. "Technocracy", "distant", "a Europe made by elites for elites". The divorce is evident. This crisis is therefore a huge challenging for the European Union and means it must reinvent the European project and redefine its hopes and ambitions.

"Let's redesign Europe": April 5th come one, come all and join us in in a festive and participatory atmosphere!

 

PROGRAMME

 • International sign language translation and speech-to-text facilities will be provided for the three round-table discussions
 • The roundtables will also be livestreamed
 • Simultaneous interpretation will be provided in English, French and Dutch

Opening : Daniel Cohn-Bendit, Co-President of the Greens/EFA Group in the European Parliament

12:30-14:00 
Roundtable  - Europe, this strange continent?

With :

 • Avi Primor, former Israeli Ambassador in Germany and to the European Union. Israel
 • Elias Sanbar, historian, poet and publicist. Palestinian Ambassador to the UNESCO. Palestine
 • Marie Jégo, journalist, correspondant in Moscow, Le Monde. France
 • Raí Souza de Oliveira, former football player and founder of the foundation Gol de Letra. Brazil

Moderation: Daniel Cohn-Bendit and Rebecca Harms

14:30-16:30
Rountable - The Europe Utopia: Back to the Future?

With:

 • Joschka Fischer, former Foreign Minister of Germany. Germany
 • Emma Bonino, former Foreign Minister of Italy. Italy 
 • Geert Mak, historian and journalist, author of "In Europe. Travels through the twentieth century". The Netherlands
 • Martin Hirsch, French intellectual and politician, leading figure of the fight against poverty. France

Moderation: Daniel Cohn-Bendit and Jean Quatremer

17:00-18:30
Roundtable - National medias and Europe : je t'aime, moi non plus?

Opening by Monica Frassoni, Co-President of the European Green Party

With:

 • Pierre Kroll, Belgian cartoonist. Belgium
 • Lorenzo Consoli, journalist, former President of International Press Association.  Italy
 • Marek Ostrowski, journalist, Polityka. Poland
 • Ines Pohl, journalist, die Tageszeitung. Germany
 • Isabelle Ory, journalist, Europe 1. France

Moderation: Daniel Cohn-Bendit and José Bové

21:00 -23:00 
Concert
with Goran Bregovic and his Wedding and Funeral Band

 

Parallel activities

 • Exhibitions
 • Sound and images
 • Avant Première: 2014 Football World Cup in Flagey
 • Film screening

& other surprises

Dessine-moi l'Europe


 

PRESENTATIE

Het is middels dit thema dat we het "nieuwe vertrek" van Daniel Cohn-Bendit zullen vieren op 5 april in Brussel. Een nieuwe start voor 2014 markeert ook het einde van een tijdperk: het Europarlementslid Daniel Cohn-Bendit deed ons vele jaren de Europese droom beleven via zijn bevlogen toespraken, geschriften en acties binnen en buiten de Europese instellingen. Het einde van een periode, maar niet het einde van een droom.Onze visie over de toekomst van Europa stopt niet hier. Deze laatste jaren zijn ook zeer bewogen geweest voor de Europese Unie: de economische en sociale crisis, de financiële crisis , het haperende bestuur ("governance") van de eurozone, sluipende renationalisatie van de Europese besluitvorming, een crisis rond het vertrouwen van de Europeanen in de EU, democratische tekorten, enz.

Het Europese vredesproject ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, het Europa van gedeelde welvaart en solidariteit laat ons niet meer dromen. "Te technocratische, te afstandelijke Europese elites": De ontgoocheling ten opzichte van Europa groeit. De crisis daagt ons uit tot het vinden van een manier om de Europese samenwerking weer zingeving te bieden, de ambities voor zo'n project te herdefiniëren en verwachtingen te formuleren.

Trek mij naar Europa toe: 5 april in een feestelijke en participatieve sfeer, kom allemaal en zet uw Europa op het podium samen met Dan

PROGRAMMA

Opening: Daniel Cohn-Bendit

12:30-14:00
Europa, dit vreemde continent?

Met:

 • Avi Primor, voormalig Ambassadeur van Israel in Duitsland en bij de Europese Unie (Israel)
 • Elias Sanbar, historicus, dichter en essayiste. Ambassadeur van Palestina van de Europese Unie
 • Marie Jégo, correspondent van "Le Monde" in Moskou (Frankrijk)
 • Raí Souza de Oliveira, Voormalig professionele voetballer en stichter van de Vereniging Gol de Letra, Brazil

Moderatie: Daniel Cohn-Bendit en Rebecca Harms

14:30-16:30
De Utopie Europa: terug naar de toekomst?

Met:

 • Joschka Fischer, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland (Duitsland)
 • Emma Bonino, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken in Italië (Italië)
 • Geert Mak, historicus en journalist, auteur van "In Europa, Reizen door de twintigste eeuw (Nederland)
 • Martin Hirsch, intellectueel en Franse politicus, een figuur in de strijd tegen armoede (Frankrijk)

Moderatie: Daniel Cohn-Bendit en Jean Quatremer

17:00-18:30
Nationale media en Europa: ik hou van je, ik ook van jou?

Opening : Monica Frassoni, covoorzitter van de Europese Groene Partij (EGP)

Met:

 • Pierre Kroll: Belgische tekenaar en cartoonist (België)
 • Lorenzo Consoli, Journalist, gewezen voorzitter van de Vereniging van de Internationale Pers, (Italië)
 • Marke Ostrowski, Journalist, Polityka (Polen)
 • Ines Pohl, Journalist, Die Tagezeitung (Duitsland)
 • Isabelle Ory, Journalist, Europe 1 (Frankrijk)

Moderatie: Daniel Cohn-Bendit en José Bové

21:00-23:00
CONCERT
met GORAN BREGOVIC and his Wedding and Funeral Band

Parallelle activiteiten:

 • Tentoonstellingen
 • Klanken en afbeeldingen
 • Voorvertoning: Wereldkampioenschap 2014 op Flagey plein
 • Filmvertoningen

& Andere verrassingen ...

________________________

Vertaling: EN/FR/NL/gebarentaal


Contact person

Phone Brussels
+32-2-28 42557
Phone Strasbourg
+33-3-881 74988

Contact person

Phone Brussels
+32-2-28 42557
Phone Strasbourg
+33-3-881 74988

Please share