Terricabras - plenary

News


en | ca

Europe's Languages Charter – 25 years later

25th anniversary of the adoption of the European Charter of Regional and Minority Languages


To mark the 25th anniversary of the adoption of the European Charter of Regional and Minority Languages by the Council of Europe, diverse MEPs intervened in the European Parliament's Strasbourg Plenary session in their own native languages.

The MEPs included President of the EFA Group in the European Parliament, Josep-Maria Terricabras who spoke entirely in Catalan, and who proposed the initiative to other MEPs.

The initiative was supported by the European Parliament's Intergroup for traditional minorities, national communities and languages, which brings together MEPs from across the political spectrum in support of language rights.

In his speech, Josep-Maria Terricabras called for the European Parliament to truly reflect Europe's linguistic diversity in its work.

He said: "Language isn't solely a means of communication, it is the environment in which we live, it is who we are. Our native language helps us learn other languages. Mutual understanding between languages, rather than imposition, has always helped understanding between peoples, and supported peace."

25 anys de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries

25è aniversari de l'adopció de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries


Amb motiu del 25è aniversari de l'adopció de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries pel Consell d'Europa, diversos eurodiputats han intervingut en la sessió plenària del Parlament Europeu a Estrasburg en les seves llengües natives.

Entre els eurodiputats hi ha el president del Grup de l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, Josep-Maria Terricabras, que va parlar íntegrament en català i que és qui va proposar la iniciativa als altres eurodiputats.

La iniciativa tenia el suport de l'Intergrup de Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües del Parlament Europeu, que reuneix diputats de tot l'espectre polític en suport dels drets lingüístics. 

En la seva intervenció, Terricabras va demanar al Parlament Europeu que reflecteixi veritablement la diversitat lingüística en el seu treball.

"La llengua no és només un mitjà de comunicació, és el medi en què vivim, ens movem i som. La llengua materna ens fa persones i ens ajuda a aprendre altres llengües. La comprensió entre llengües, no la seva imposició, sempre ha ajudat a la comprensió entre els humans i a la pau", va dir Terricabras.