corn field©ferran pons
©ferran pons

News


en | fr | nl

GMO cultivation

Lack of support from Member States means Commission must withdraw its proposals


Today, the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, voted on draft regulations for the cultivation in the EU of two GM maize varieties (Bt11 and 1507) and the renewal of one further variety (Mon 810). Had the committee, which is composed of experts from each Member State, voted in favour, these would have been the first GM plants authorised for cultivation in the EU in almost 20 years (with the exception of the very short-lived Amflora potato).

Not only did no qualified majority of Member States support these texts, but not even a simple majority could be reached. While the European Parliament made its view on the matter very clear by objecting to these three authorization proposals back at the beginning of October, the Member States were unable to give any direction, leaving the Commission with the choice of pushing the text onwards to the appeal committee, amending it, or withdrawing it.

Green environment and food safety spokesperson Bart Staes stated: “This is a clear disavowal of the Commission proposals, but also a sign that Member States are not taking their responsibilities seriously when it comes to GMOs. Several Member States banning GM maize on their own territory abstained during the vote (as Germany) or voted in favour (as italy), showing a remarkable lack of consistency.

At the beginning of the year, Jean-Claude Juncker reiterated his previous declaration concerning the undemocratic aspects of such procedures. When the Member States fail to give direction, the Commission is left to decide alone.  This happens often in votes concerning pesticides or GMO authorisations, as was shown by a Commission report from February 2016. It is expected that the Commission may propose a draft text aiming to correct this problem next month.

We are talking of cultivating new GMOs in our soils - this is not a harmless decision. Coherence between words and actions should dictate that the Commission withdraw these drafts either completely or until a new procedure is put in place.” added Bart Staes.

 

Toelating van ggo-maïs

Zonder brede steun van de lidstaten, moet de Europese Commissie haar voorstellen terugtrekken


Vandaag stemde het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders - een groep experten die namens de lidstaten en de Commissie besluiten voorbereiden -  over de hernieuwing van de toelating van drie genetisch gewijzigde maïssoorten: de welbekende MON810 van Monsanto, de BT11 maïs van Syngenta en Duponts maïs TC1507. Het zouden de eerste genetisch gewijzigde gewassen zijn sinds twintig jaar die voor teelt worden goedgekeurd, met uitzondering van de Amflora-aardappel, die heel kort was toegelaten.

Er werd in het Comité geen gekwalificeerde meerderheid voor de voorstellen gevonden, zelfs niet eens een gewone meerderheid. En hoewel het Parlement in de loop van het najaar meermaals bezwaren heeft geuit, slagen de lidstaten er niet in kant te kiezen. Hierdoor laten ze het initiatief aan de Commissie, die nu kan gaan voor het doorduwen van de voorstellen, ze aanpassen of intrekken.

Woordvoerder voor de groenen over voedselveiligheid, Bart Staes, stelt: “Er is duidelijk geen instemming met het voorstel van de Commissie, maar de lidstaten nemen ook geen verantwoordelijkheid als het aankomt op ggo’s. Twee van de grootste lidstaten (Duitsland en Italië), verbieden ggo-maïs op hun eigen grondgebied, maar stemden nu niet tegen. Italië stemde zelfs voor, hoe consistent is dat?.”

Jean-Claude Juncker herhaalde begin dit jaar dat dergelijke procedures, waar de Commissie alleen moet beslissen omdat de lidstaten geen duidelijke kant kiezen, weinig democratisch zijn. Het gebeurt wel vaker bij stemmingen over pesticiden of ggo’s, bleek uit het rapport van de Commissie van februari 2016. Allicht komt de Commissie nu in februari met een voorstel om dit euvel te verhelpen.

“Het gaat hier over nieuwe ggo’s in onze velden, dit is geen onschuldig besluit. Als we willen dat er coherentie is tussen woorden en daden dan moet de Commissie de voorstellen intrekken of uitstellen tot een nieuwe procedure is uitgewerkt”, vult Staes nog aan.


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Responsible MEPs

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Responsible MEPs

Please share