News


en | ro

The BEE2BEES Project

Open Data for Healthy Bees


The B2B project just launched at EU level aims at developing an open source tool to follow up bee colony losses. Beekeepers can use this application, either on their smartphone or on a computer, to share information about the status of their bees. Regular reports will make it possible for beekeepers, but also for the general public and for advocates or the scientific community to monitor, use or analyse this data. Indeed, this application will allow open data mapping and the identification of geographic areas where bee health suffer, be it from human or environmental factors. This initiative has no intent to replace the work of researchers and bee specialists, but is designed as a whistle-blower to be used to raise awareness of the issues affecting bees. This project is promoted by 3 main partners. The European Beekeeping Coordination, an association working for the protection of bees at European level, provides the scientific-technical expertise on the subject and the networking capacity among beekeeping organisations. Citoyens capteurs, a network of citizens on science and participatory democracy.  The Greens/EFA Group in the European Parliament, engaged to defend open data technologies and the protection of biodiversity, are the financial supporters of the project Bee2Bees was officially launched on the 6th of November at the conference, 'A pollinator-friendly agricultural model: the way forward', organised by the Greens/EFA, in the framework of their Food Campaign. This event aimed to raise awareness about the link between the existing dangers to pollinators and the current agricultural model. Bee2Bees is now being presented to a broad audience of beekeepers at the European Congress of Beekeeping -- Beecome -- that started on Saturday 9th of November and is going to end today in Louvain-la-Neuve, Belgium. Beekeepers all around Europe are invited to take part this project. Thanks to their contributions this participative tool can play a crucial role to complete scientific evidence, showing the risk posed by the current agricultural model to bee populations. For more information go to: http://www.bee2bees.eu/

Proiectul BEE2BEES

Date deschise pentru albine sănătoase


Proiectul B2B a fost lansat la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a dezvolta o aplicație open source pentru urmărirea pierderilor coloniilor de albine. Apicultorii pot folosi această aplicație, pe un smartphone sau pe un calculator, pentru a partaja informații despre starea albinelor. Rapoartele periodice vor face posibil pentru apicultori, dar și pentru publicul larg și participanții din comunitatea științifică, să monitorizeze, utilizeze sau analizeze aceste date.

Aplicația va permite evidențierea datelor în format deschis și identificarea zonelor geografice în care sănătatea albinelor are de suferit, din cauza factorilor umani sau de mediu. Inițiativa nu are scopul de a înlocui munca cercetătorilor și specialiștilor în apicultură, ci este conceput ca un indicator ce poate fi utilizat pentru a crește gradul de conștientizare asupra problemelor care afectează albinele.

Proiectul este promovat prin trei parteneri principali: European Beekeeping Coordination, o asociație pentru protecția albinelor la nivel european care oferă expertiza tehnico-științifică pe această temă și rețeaua între organizațiile de apicultori; Citoyens capteurs, o rețea de cetățeni activi în domeniul științei și al democrației participative; Grupul Verzilor/EFA din Parlamentul European, care în calitate de susținător al tehnologiilor de date deschise  și protecție a biodiversității sunt susținătorii financiari ale proiectului.

Bee2Bees a fost lansat oficial la data de 6 noiembrie, la conferința, "Un model de agricultură prietenoasă pentru polenizatori: calea de urmat ", organizată de grupul Verzilor/EFA în cadrul Food Campaign. Scopul acestui eveniment a fost de sensibilizare cu privire la legătura dintre pericolele întâmpinate de  polenizatori și modelul agricol curent .

Bee2Bees a fost prezentat și apicultorilor aflați la Congresul European de Apicultura - Beecome - în perioada 9-10 noiembrie în Louvain - la - Neuve , Belgia .

Apicultorii din întreaga Europă sunt invitați să ia parte la proiect . Mulțumită  contribuțiilor voastre, acest instrument participativ poate juca un rol crucial pentru a definitiva dovezile științifice care arată riscul reprezentat de modelul agricol actual asupra populațiile de albine.

Pentru mai multe informații accesați : http://www.bee2bees.eu/


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2832576
Phone Strasbourg
+33-3-88173504

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2832244
Phone Strasbourg
+33-3-881-72810

Please share