News


en | nl | fr

The Monsanto Tribunal

Because industrial agriculture is endangering farmers, citizens, the ecosystems and our future


Industrial agriculture has developed rapidly in so called developed countries in the wake of Second World War in an attempt to avoid famines and restore food sovereignty in the countries most affected by this conflict.

But it is now achieving the contrary of this goal by starving the soils, killing the bees, polluting water and air with toxic contaminants, accelerating biodiversity loss, and massively contributing to global warming. What was aimed at saving people is now quickly becoming destructive, both for the ecosystems and human beings. It is high time for a massive shift in agriculture policies, but achieving this shift is a difficult task. One of the reason is the tremendous influence of a handful of multinational companies which have been the major actors of these changes. The most famous of these companies is Monsanto, known for having developed and widely commercialised some of the most dangerous contaminants in the world, such as PCBs, 2,4,5 T (component of the defoliant Agent Orange), the herbicide Lasso and most recently, the herbicide RoundUp (whose main ingredient is glyphosate). The Monsanto tribunal, which will be held from 14 to 16 October in The Hague, along with the People’s Assembly, aims at examining the means by which Monsanto was able to release these products without ever facing any consequences. According to juridical advisor prof. Olivier de Schutter, the International Monsanto Tribunal is staged to provide a forum for victims to voice their concerns, and to allow a legal assessment of these claims. This should encourage legal action at country level, helping victims to take action to seek reparation for the damage they have been inflicted. It should also encourage governments to take more seriously their duty to protect human rights threatened by the activities of Monsanto. The Tribunal will assess the conduct of Monsanto as regards the crime of ecocide, but will also examine whether international criminal laws should include ecocide. For the most part, the Monsanto Tribunal will base itself on existing international human rights law. It is, in a way, a new form of activism, which seeks to connect the legal community with social movements, in the hope that this alliance will allow to combat impunity more effectively. Parallel to the hearings of the Monsanto Tribunal there will also be a People's Assembly. There, visitors from all over the world will discuss strategies to counter the problems caused by industrial agriculture. Debates will be held on the topics of seeds, pesticides, GMOs, holding corporations accountable and agroecology. In between there will be room for short documentaries, a live webstream from the Tribunal, theatre, information stalls and more. The Greens/EFA in the European parliament are supporting this initiative and will send representatives. If you are sharing these concerns, you can register for the events here, give them your endorsement here, and/or support them financially by donating here.

Het Monsanto Tribunaal

Omdat de industriële landbouw onze boeren, onze burgers, ons ecosysteem en onze toekomst in gevaar brengt


In een poging om honger te voorkomen en voedselsoevereiniteit te herstellen in de nasleep van de tweede wereldoorlog, nam de industriële landbouw een hoge vlucht in onze Westerse wereld.

Vandaag bereikt dit agrochemisch model echter het tegenovergestelde effect: uitputting van onze bodem, bijensterfte, vervuilde lucht en water door giftige stoffen, verlies van biodiversiteit en een gigantische verantwoordelijkheid in de opwarming van de aarde. Wat aanvankelijk bedoeld was om mensen te helpen, leidt nu tot vernietiging van ons ecosysteem en de mensheid op zich.

Het is hoogtijd om het roer om te gooien, maar de politieke en economische invloed van een handvol reuzenconcerns is nefast voor die verandering. De bekendste in dit rijtje is ongetwijfeld Monsanto.

Monsanto heeft over de jaren heen verschillende stoffen ontwikkeld en op de markt gebracht, zoals pcb’s, 2,4,5 T (een component van het ontbladeringsmiddel Agent Orange), de onkruidverdelger Lasso en, recenter, het middel RoundUp (waarvan glyfosaat het werkbaar bestanddeel is).

Het Monsanto Tribunaal, dat plaats vindt tussen 14 en 16 oktober in Den Haag, samen met een Volksvergadering, wil de middelen onderzoeken die Monsanto ter beschikking heeft om deze producten te lanceren zonder rekening te moeten houden met de gevolgen ervan.

Volgens juridisch adviseur prof. Olivier de Schutter is het Internationaal Monsanto Tribunaal opgezet om een forum te bieden aan de slachtoffers en hun eisen en bezorgdheden juridisch te beoordelen. Dit zou moeten leiden tot juridische acties in diverse landen, en tot het aansporen van slachtoffers om een vergoeding te eisen voor de schade die hen is aangedaan. Het zou ook overheden kunnen helpen om de mensenrechten die Monsanto schendt, beter te beschermen en dus hun publieke verantwoordelijkheid ernstiger te nemen.
Het Tribunaal zal verder onderzoeken of het gedrag van Monsanto misdadig is in termen van ecocide, en het wil bekijken of ecocide als misdaad moet opgenomen worden in het internationaal strafrecht: in welke mate is ecocide een misdaad? Dit kan een pedagogische doelstelling vervullen.
Voor het overgrote deel zal het Monsanto Tribunaal zich baseren op bestaande internationale mensenrechtenwetgeving.

In zekere zin is dit een nieuwe vorm van activisme, die verbindingen wil leggen tussen een juridische gemeenschap en sociale bewegingen, in de hoop dat dit bondgenootschap ervoor zorgt dat straffeloosheid effectiever bestreden wordt.

Parallel aan het Monsanto Tribunaal, heeft een Volksraadpleging plaats. Deelnemers van over de hele wereld zullen oplossingen zoeken voor de problemen die de huidige landbouw veroorzaakt. Er zijn debatten over zaadgoed, pesticiden, ggo’s, over agro-ecologie en hoe grote multinationals aansprakelijk kunnen gesteld worden. Tussendoor is er tijd voor korte documentaires, een live webstream van het Tribunaal, theater, infostandjes en veel meer.

De Groenen/EVA in het Europees Parlement steunen dit initiatief en zullen een vertegenwoordiger sturen. Ook Bart Staes zal op de Volksraadpleging het woord nemen (16 oktober rond 18u).

Deel je deze bezorgdheden, registreer je dan voor het evenement, steun het tribunaal en/of doe een duit in het zakje.


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Please share