News


en | hu

There is no homeland where there are no rights

Rui Tavares explains the purpose of his report on Hungarian Constitutional reforms & core EU values


Article 2
Treaty on European Union -  2009

"The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities."

"When you look at Article 2, what you have there is the foundations of the Union; it says the Union is founded upon these values: democracy, rule of law, human rights.

The question then is, do we take them seriously or not? Do we allow these values to be just words on paper or do we want them to be upheld in the Union and do we want the citizens to have the guarantee that the institutions, the Parliament and the other institutions will fight for these values.

I think that this report does not deal with matters of left versus right; this report is not about an ideological battle but it's about common values, shared values, that allow us all to coexist.

This is not a Hungarian problem. This is not a question about Hungary and it's not about pinpointing or scapegoating Hungary. It's about Europe, it can happen in any country that we have questions regarding Article 2 and we are not sufficiently equipped on the side of the Union to make good on those values and to keep the European promise.

Of course all governments change many things during their mandate. You can change the civil code, the electoral law, or the judiciary, or the laws regulating the judiciary. What is really rare is that you change them all, in one go, and that you also change the constitution and amend the constitution four times in a little over a year. When you do that you pass a threshold from piecemeal change into systemic change and there is a general trend in this systemic change that is towards reinforcing the powers of government.

I think Hungary has played a huge role in the fight for freedom and fundamental rights in Europe and it has many times been a very ungrateful role because the Hungarians have suffered much; in '56 they suffered much, they fought for freedom in Europe and they were, one could say, abandoned by Europe. This is something that as someone from the other side of the continent, from Portugal, I can relate to because we were also abandoned in a dictatorship in my own country for many years, for 48 years in my country, also for a very large period in Hungary.

And the spirit of democratisation in Europe, the spirit of the '70s in Portugal and Spain and the spirit of '89 in Eastern Europe, I think it is a very important one for Europe in that it is the one that I find today in Article 2 of the treaties. It means that we shall not abandon our European brothers and sisters if they need us in terms of fighting for the fundamental rights of everybody.

So what people wanted in '89 and onwards from being in Europe is to have a framework where we are interconnected in the defence of democracy, the rule of law, human rights, and respect for the fundamental rights of the citizens.

I'm in the European Parliament now, I was not before, I will not be after, and when I go back to my regular life, what I will wish from the European Parliament is that if my fundamental rights are at risk, there will be somebody here that will take it very, very, seriously and that will fight for the protection of my fundamental rights.

So as maybe the greatest of Hungarian poets Sándor Petőfi once said, "you don't have a homeland, you don't have a home if you don't have rights" and that is, I think, something that goes for Hungary and goes for the whole of the European Union.

"There is no homeland where there are no rights"

Sándor Petőfi: A nép (The People), 1846

Haza csak ott van, hol jog is van

Rui Tavares bemutatja a magyarországi alkotmánymódosításokról és az EU alapelveiről készülő jelentése célját és hátterét


2. cikk
Az Európai Unióról szóló szerződés - 2009

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.

 

Ha közelebbről megnézzük, a Szerződés 2. cikke jelenti az Európai Unió alapját. Kimondja, hogy az Unió a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok értékeire épül.

A fő kérdés az, hogy komolyan vesszük-e ezeket az elveket, vagy sem. Megelégszünk-e azzal, hogy ezek az értékek csupán papíron léteznek, vagy érvényt is szerzünk nekik, és biztosítjuk a polgárokat arról, hogy az Európai Parlament és a többi európai intézmény is megvédi az EU alapelveit?

“Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem jobboldalról vagy baloldalról, és nem egy ideológiai küzdelemről szól. Ez a jelentés a közös, mindenki által osztott értékeinkről szól amelyeknek köszönhetően békésen élhetünk együtt.”

A probléma nem a magyarokról szól, a kérdésünk nem csak Magyarország. A célunk nem a szőrszálhasogatás, és nem szeretnénk bűnbakot csinálni Magyarországból. Ez a kérdés Európáról szól. Bármely országban előfordulhat, hogy kérdések merülnek fel a 2. cikk érvényesülésével kapcsolatban,és az Unió jelenleg nincs megfelelően felvértezve, hogy ezeknek az alapelveinek érvényt szerezzen, és ezáltal betartsa Európa ígéretét.

Természetesen minden kormány joga, hogy mandátuma alatt változtasson dolgokon. Megváltoztatható a polgári törvénykönyv, a választási törvény, a bírósági vagy a bírósági eljárási törvények is.  Az azonban nagyon ritka, hogy egy kormány egy mandátum alatt mindegyiket megváltoztatja ezek közül. és emellett még egy új alkotmányt is létrehoz, amit kicsivel több, mint egy év alatt négy alkalommal módosít. Amikor ez megtörténik, akkor átlépjük a határt a demokratikus változtatás és a rendszer megváltoztatása között, és a rendszer megváltoztatása általában a kormány saját hatalmának megerősítéséhez vezet.

Úgy vélem, hogy Magyarország nagyon fontos szerepet játszott Európában a szabadságért és az alapvető jogokért vívott harcban. Mint tudjuk, ez sokszor igen hálátlan szerep, hiszen a magyarok sokat szenvedtek. Sokat szenvedtek 56-ban is. És míg ők Európa szabadságáért küzdöttek, addig vehetjük úgy, hogy Európa magukra hagyta őket. Én könnyen tudok azonosulni ezzel, mint a kontinens másik végében levő ország, Portugália állampolgára. Minket is magunkra hagytak a diktatúra idején 48 évig,  és Magyarországon is hosszú időszakról beszélhetünk.

A demokratizálódás szelleme Európában, a 70-es évek Portugáliájának és Spanyolországának szelleme, és ’89 szelleme Kelet-Európában: mindez nagyon fontos Európának, és ez a szellemiség köszön vissza számomra a Szerződés 2. cikkében is. Mindez azt jelenti, hogy nem szabad magukra hagynunk európai testvéreinket, ha szükségük van ránk az alapjogokért vívott harcban.

Az, amit az emberek 1989-ben akartak, és azóta is akarnak Európában, hogy legyen egy olyan keretrendszer, amelyen belül összefoghatunk a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok védelmében, és tiszteletben tarthatjuk a polgárok alapvető jogait.

Én ma az Európai Parlament képviselője vagyok, de korábban nem voltam, és később sem leszek az. És ha majd visszatértek a jól ismert mindennapokba, akkor amit elvárnék a Parlamenttől, az az, hogy ha az alapvető jogaim veszélybe kerülnek, akkor valaki vegye nagyon komolyan ezt a veszélyt, és védje meg ezeket a jogokat. Hiszen ahogy a talán legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor mondta: „Haza csak ott van, hol jog is van." És ez igaz mind Magyarországra, mind az Európai Unióra is.

„Haza csak ott van, hol jog is van."

Petőfi Sándor: A nép, 1846


Please share