© Alexander Briel

Press release


en | lt

Freedom of expression is not a crime

Russia declares Bronis Ropė persona non grata


 

PRESS RELEASE - Brussels, 3 May 2018

The Russian Foreign Ministry declared Greens/EFA member Bronis Ropė persona non grata in Russia. He will be refused entry to this country for the next five years.

Greens/EFA Presidents Philippe Lamberts and Ska Keller commented:

“We are deeply concerned over the fact that without appropriate justification, members of the European Parliament could be refused entrance to the territory of the Russian Federation. We experienced such harsh action of the Russian authorities towards members of the Greens/EFA Group before and ask the President of the European Parliament to raise this matter with the relevant Russian authorities and inquire about the reasoning that lies behind the decision on sanctions towards Bronis Ropė.

Freedom of expression is not a crime. Russia as a State Party to the European Convention on Human Rights should follow the rules the Russian government itself has signed.”

Background
In a letter to Antonio Tajani, President of the European Parliament, Greens/EFA Presidents Ska Keller and Philippe Lamberts express their deep concern and ask the President of the European Parliament to take strict measures.

Nuomonės laisvė nėra nusikaltimas

Rusija paskelbė Europos Parlamento narį Bronį Ropę persona non grata Rusijoje


PRANEŠIMAS SPAUDAI - Briuselis, 2018 m. gegužės 8 d.

Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos Europos Parlamento Bronis Ropė yra nepageidaujamas asmuo Rusijoje ir į šią šalį jam nebus leidžiama įvažiuoti ateinančius penkerius metus.
Žaliųjų / ELA grupės pirmininkai Philippe Lamberts ir Ska Keller komentaras:

„Esame labai susirūpinę tuo, jog Europos Parlamento nariui, nepateikus bent kiek pagrįsto paaiškinimo Rusijos Federacijos institucijos įveda draudimą įvažiuoti į šią šalį. Mūsų, Žaliųjų / ELA grupės narių, atžvilgiu tokios sankcijos jau buvo pritaikytos ir anksčiau ir todėl mes kreipėmės į Europos Parlamento pirmininką su prašymu dėl Broniui Ropei pritaikytų sankcijų pareikšti protestą atitinkamoms Rusijos Federacijos institucijoms.

Nuomonės laisvė nėra nusikaltimas. Rusija yra Europos Žmogaus teisų konvencijos signatarė ir turi laikytis tų tarptautinių taisyklių, kurias Rusijos Federacijos valdžia įsipareigojo gerbti ratifikuodama minėtą dokumentą.”

Europos Parlamento nario Bronio Ropės komentaras:
„Nors nebuvau informuotas, kodėl Rusija mane įtraukė į „Rusijos atžvilgiu priešiškiausiai nusiteikusių lietuvių” grupę, manau, tai atsakas į mano kritiškus pasisakymus Europos Parlamente dėl Nord Stream II projekto, kuriuo Rusija siekia užvaldyti ES dujų rinką bei suskaldyti Europą. Galbūt jiems nepatinka mano parama Ukrainai? O gal kritika dėl prastėjančios žmogaus teisių ir spaudos padėties Rusijoje?

Klysta manantys, jog tokiomis priemonėmis oficialiajai Maskvai gali pavykti formuoti palankesnę Europos Parlamento nuomonę apie savo veiksmus. Apskritai, apgailėtina, kad Putino režimas, užgniaužęs žodžio laisvę pačioje Rusijoje, įvairiais būdais bando užtildyti ir kritiką jų atžvilgiu europinėje erdvėje.“

Daugiau informacijos
Bendrame laiške Europos Parlamento pirmininkui Antonio Tajani, Žaliųjų/ ELA frakcijos Europos Parlamente pirmininkai Ska Keller ir Philippe Lamberts išreiškė didelį susirūpinimą ir paprašė Europos Parlamento pirmininko imtis griežtų priemonių:

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/0d16719b47838dc5a980aff1980e15c3.pdf