No to nuclear
No to nuclear

Press release


en | lt

More EU support for decommissioning the Ignalina Nuclear Power Plant

Lithuania/Nuclear decommissioning


Today, Members of the European Parliament's Industry, Research and Energy (ITRE) Committee just voted, by an absolute majority, to support nuclear decommissioning in Lithuania with €780 million, higher than the Commission's proposal of only €552 million. During Lithuania's accession to the EU it was agreed that the Ignalina Nuclear Power Plant, which includes two Chernobyl-type reactors, was to be dismantled over safety concerns.


The ITRE committee position, voted on today, would see the EU support 86% of the costs of decommissioning the Ignalina Plant to Lithuania's 14%. This is up from the Commission's proposal of 80% to 20%. The Greens/EFA group expect the European Parliament Plenary to confirm the ITRE position.  


Rebecca Harms, Greens/EFA Rapporteur on the Ignalina decommissioning programme, comments:


"Today's vote sends an important sign of solidarity to the people of Lithuania from the European Parliament. The vote also shows the trust in the reliability of the management of the decommissioning processes at Ignalina NPP. The increased funds are necessary to allow for the safe and efficient decommissioning of the two reactors and prevent costly and dangerous disruptions of the process.


"Nuclear decommissioning is a long, difficult and expensive process connected with many risks. Other nuclear countries can learn from the Lithuanian experience. A well-managed process will contribute to the security of Lithuania and Europe."


Bronis Ropė, Greens/EFA Member from Lithuania, comments:


"I applaud ITRE committee for resisting the Commission’s pressure to reduce the EU’s share in the Programme and to increase that of Lithuania. It would be unfair with regard to Lithuania: there is not reference in the Accession Treaty of the mandatory contribution of Lithuania. Acting in good faith, Vilnius agreed to commit itself to covering 14% of the Programme’s cost, and this share should not rise to 20% as the Commission suggests.


"Let us not forget that besides co-financing the decommissioning works, Lithuania has the obligation to address acute social problems that the region is facing as a result of the loss of its biggest employer – Ignalina NPP. The decommissioning programme does not cover these social issues, so Lithuania has to find other sources to tackle the problem of unemployment and provide new opportunities for the people of the Ignalina region".

 

Daugiau Europos Sąjungos lėšų Ignalinos branduolinės jėgainės uždarymui


Šiandien Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto nariai beveik vienbalsiai (61 balsai už, 2 prieš, nėra susilaikiusiųjų) pritarė Lietuvai skirti 780 mln. eurų Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymui. Ši suma ženkliai viršija 552 mln. eurų, numatytų Europos Komisijos pasiūlyme. Uždaryti Ignalinos AE, turinčią du Černobylio tipo reaktorius, dėl saugos reikalavimų buvo susitarta dar Lietuvos derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą (ES) metu.

 

Vadovaujantis šiandien nubalsuota ITRE komiteto pozicija, ES skirtų 86 proc. Ignalinos branduolinės jėgainės uždarymui reikalingos sumos. Likusią išlaidų dalį, 14 proc., padengtų Lietuva. Ši pozicija taip pat palankesnė Lietuvai ir skiriasi nuo Europos Komisijos pasiūlyme numatytų uždarymo darbų finansavimo proporcijų, pagal kurias ES ir Lietuvos finansinis indėlis būtų, atitinkamai, 80 ir 20 proc.

 

Pasak Rebecca Harms, EP Žaliųjų fakcijos/ Europos laisvojo aljanso (ELA) pranešėjos Ignalinos AE uždarymo finansavimo klausimu:

 

„Šiandienos balsavimas Lietuvos žmonėms siunčia svarbų solidarumo ženklą ir parodo, kad Europos Sąjunga yra patikima regiono partnerė. Jei norime užtikrinti saugų ir veiksmingą dviejų reaktorių eksploatavimo nutraukimą bei išvengti brangiai kainuojančių ir pavojingų proceso trikdžių, turime skirti daugiau lėšų.

 

„Branduolinės eksploatacijos nutraukimas yra ilgas, sudėtingas ir brangus procesas, susijęs su begale rizikų. Kitos branduolinės energetikos šalys gali mokytis iš Lietuvos patirties. Ankstyvas jėgainės uždarymas ir gerai valdomas procesas padės užtikrinti Lietuvos ir visos Europos saugumą.“

 

EP Žaliųjų fakcijos/ ELA narys, Lietuvos europarlamentaras Bronis Ropė, ITRE komitete taip pat balsavęs už didesnio ES finansavimo branduolinės jėgainės eksploatavimo nutraukimui skyrimą bei Lietuvos finansinės dalies mažinimą, sako:

 

“Džiugu, kad ITRE komitetas nepasidavė Komisijos spaudimui pritarti tam, kad  ES indėlis Ignalinos programoje mažėtų, o Lietuvos didėtų. Tai būtų neteisinga Lietuvos atžvilgiu, Stojimo sutartyje nenumatytas joks privalomas Lietuvos indėlis, Lietuva prie uždarymo kaštų prisideda geranoriškai 14% ir toks procentas ir turėtų likti, o ne didėti iki 20%, kaip kad siūlo Komisija.

 

Nepamirškime, kad Lietuvai šalia uždarymo darbų kofinansavimo dar tenka pareiga išspręsti gilias socialines problemas, atsiradusias regione po didžiausio darbdavio – Ignalinos AE uždarymo. Programa šių problemų sprendimų nebefinansuoja, tad Lietuva privalo rasti kitus šaltinius, kurie sumažintų bedarbystę bei suteiktų naują perspektyvą Ignalinos regiono žmonėms. Tai akcentuojama ir šiandien priimtame ITRE komiteto pranešime.”