nuclear power plant
©jakob-madsen

Communiqué de presse


fr | en | de | lt

L'UE doit demeurer un partenaire fiable pour le démantèlement des centrales nucléaires

Centrale nucléaire d'Ignalina/Lituanie


Le Parlement européen a adopté à une large majorité le rapport de la députée Verts-ALE Rebecca Harms sur le Programme Ignalina pour un soutien majeur de la Commission européenne à la Lituanie dans le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina. Le Parlement propose une contribution de 780 millions d'euros dans le budget 2021-2027 de l’UE. La proposition de la Commission européenne était de 552 millions d'euros. Le démantèlement complet des deux réacteurs devrait être achevé en 2038. Pour des raisons de sûreté, le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina avait été négocié dans le cadre du processus d'adhésion de la Lituanie à l'UE, l'Union assumant une part importante des coûts.

Déclaration de Rebecca HARMS, rapporteure* pour le Parlement européen :

"L'Union européenne doit être un partenaire fiable pour la Lituanie dans le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina et l'élimination progressive de l'énergie nucléaire. Le Parlement européen a envoyé aujourd’hui un signal fort en voulant soutenir les Lituaniens dans le démantèlement de la centrale d'Ignalina devenue vétuste et dangereuse.

L'énergie nucléaire demeure une énergie à haut risque et extrêmement coûteuse. La Commission européenne doit honorer ses engagements financiers et investir d’avantage dans le démantèlement des centrales nucléaires. Il y va de la sécurité de tous les Européens. L'expérience acquise en Lituanie pourra par ailleurs servir pour les autres projets de démantèlements au sein de l'UE. Celui d'Ignalina doit être achevé en 2038 et l’UE devra également contribuer à l’élimination sûre des déchets nucléaires. "

 

*Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil 

 

ES privalo išlikti patikima partnere nutraukiant branduolinės jėgainės eksploatavimą

Ignalinos atominė elektrinė/Lietuva


Didžioji dauguma Europos Parlamento narių (569 už, 17 prieš, 32 susilaikė) ką tik balsavo dėl didesnės Europos Komisijos paramos Lietuvai skyrimo Ignalinos atominės jėgainės eksploatavimo nutraukimui. EP nariai pasisakė už tai, kad ES 2021–2027 m. biudžete Ignalinos programai skirtų ne 552 mln. EUR, kaip savo pasiūlyme buvo numačiusi Europos Komisija, o trečdaliu daugiau - 780 mln. EUR.

Galutinis dviejų Černobylio tipo reaktorių eksploatavimo nutraukimas turi būti užbaigtas 2038 m. Lietuvos derybų dėl stojimo į ES metu buvo susitarta, kad, tapusi Sąjungos nare, Lietuva uždarys nesaugią ir visai Europai grėsmę keliančią Ignalinos atominę jėgainę, o ES, savo ruožtu, uždarymo darbų finansavimui suteiks „adekvačią“ paramą.

Rebecca Harms, EP Žaliųjų frakcijos/ ELA pranešėja Ignalinos AE uždarymo finansavimo klausimu, taip komentuoja šiandienos balsavimo rezultatus:

„Europos Sąjunga turi būti patikima Lietuvos partnere nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą. Europos Parlamentas siunčia stiprų pasitikėjimo signalą, kad remia Lietuvos žmones uždarant pasenusią Ignalinos atominę jėgainę.”

„Branduolinė energetika – brangi ir labai rizikinga technologija. Europos Komisija turi laikytis savo pažadų tam, kad brangūs išmontavimo darbai būtų atlikti saugiai ir kaip įmanoma greičiau, tuo pačiu užtikrinant, kad Lietuvos modelis taptų pavyzdiniu atominės jėgainės eksploatavimo nutraukimo projektu. To reikalauja Europos Sąjungos piliečių saugumo interesų apsauga.“

"Galutinis dviejų Černobylio tipo reaktorių eksploatavimo nutraukimas turi būti užbaigtas 2038 m. Europos Sąjunga taip pat turi prisidėti ir prie saugaus bei nuolatinio branduolinių atliekų tvarkymo."

Lietuvos europarlamentaras Bronis Ropė, EP Žaliųjų frakcijos/ ELA narys, sako:

“Kaip buvęs ilgametis Ignalinos rajono meras labai džiaugiuosi šiandienos balsavimo rezultatais. Europos Parlamentas išreiškė precedento neturinčią paramą Lietuvai. Ypatingai svarbu tai, kad buvo atmestas Europos Komisijos pasiūlymas padidinti Lietuvos indėlį Ignalinos programoje, sumažinant Sąjungos ko-finansavimo dalį. Tai būtų neteisinga Lietuvos atžvilgiu. Stojimo sutartyje nenumatytas joks privalomas Lietuvos finansinis indėlis. Lietuva prie uždarymo programos kaštų prisideda geranoriškai, 14 proc. Toks procentas ir turi išlikti, o ne didėti iki 20 proc., kaip kad savo pasiūlyme buvo numačiusi Europos Komisija.“

„Nepamirškime, kad be jėgainės uždarymo darbų ko-finansavimo Lietuvai dar tenka pareiga išspręsti gilias socialines problemas, atsiradusias regione po didžiausio darbdavio – Ignalinos AE uždarymo. Ignalinos programa šių problemų sprendimų nenumato ir nebefinansuoja, tad Lietuva privalo rasti kitus šaltinius, kurie sumažintų bedarbystę bei suteiktų naują perspektyvą Ignalinos regiono žmonėms.”