hu | en | fr | de
NULL
Press release |

Az EP alapjogi bizottsága elfogadta a Tavares-jelentést

Irányváltásra és az európai értékek tiszteletben tartására kérik a képviselők a magyar kormányt

Az Európai Parlament állampolgári jogokért felelős bizottsága elfogadta a zöldpárti portugál képviselő, Rui Tavares jelentését az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. A bizottság több, mint 40 ajánlást hagyott jóvá a magyar kormány és az Európai Bizottság számára. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselői – eredeti álláspontjuknak megfelelően – támogatták azt a módosító indítványt, amely az Európai Unió Szerződésének 7. cikke szerinti intézkedések azonnali megkezdését javasolja. A bizottság végső álláspontja szerint az Európai Parlament Frakcióelnöki Értekezlete hozhat majd döntést a 7. cikkben leírt mechanizmus elindításáról, amennyiben a magyar hatóságok az ajánlásoknak nem tesznek eleget megfelelő mértékben.

A szavazás után Rui Tavares így nyilatkozott:

“Mióta az Orbán Viktor által vezetett Fidesz kétharmados többséget szerzett a magyar parlamentben, az ország alkotmányos és jogi keretei folyamatos, széleskörű és szisztematikus változtatásoknak vannak kitéve. Ezek nem összeegyeztethetőek a közös európai értékekkel. Ha mindezen változtatásokat nem javítják ki megfelelő módon és időben, úgy ez a rendszerszintű változás olyan mértéket érhet el, amely egyértelműen magában hordozza az Európai Unió Szerződése 2. cikkében említett értékek súlyos sérülésének veszélyét. Ezen értékek a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartása.

Hosszan sorolhatjuk, mely területeken kerültek veszélybe az európai értékek Magyarországon: az adatvédelmi hatóságok függetlensége, a bíróság függetlensége, a médiapluralizmus, a kisebbségek jogai és a politikai ellenzék jogai. Különösen nagy aggodalomra ad okot az Alaptörvény közelmúltban elfogadott negyedik módosítása, mivel súlyosan aláássa az Alkotmánybíróság szerepét.

Az Orbán-kormány tevékenysége erőteljesen meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét. Problematikus továbbá a sarkalatos törvényekkel történő szabályozás széleskörű használata is. Így kétharmados többség szükséges számos olyan területeken, melyeket más országokban egyszerű többséget igénylő törvényekkel szokás szabályozni. Ezek a törvények egyértelműen arra szolgálnak, hogy kőbe véssék egy politikai párt nézeteit.

Ebben a jelentésben az Európai Parlament olyan egyértelmű javaslatokat tesz a magyar kormány számára, amelyek célja, hogy Magyarország ismételten megfeleljen a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek (1). Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy ütemtervet “2 cikk. – veszélyben a jogállamiság” címmel. Ennek célja, hogy azon tagállamoknak, ahol megállapításra kerül az alapértékek sérülése, kifejezetten a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására kell koncentrálniuk annak érdekében, hogy a Bizottság együttműködjön velük azokon a területeken, ahol egymással tárgyalásokat folytatnak. A tervek szerint a végrehajtást egy folyamatos hármas párbeszéd során ellenőriznék a Bizottság, a Tanács és a Parlament képviselői.

Ha Magyarország nem tesz eleget az ajánlásoknak, úgy a Parlamentnek el kell indítania a Szerződés 7. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmust, hogy eldöntse, hogy valóban fennáll-e az alapvető jogok súlyos sérülésének veszélye Magyarországon.

Mindazonáltal nem Magyarország az egyetlen tagállam, ahol az aggasztó fejleményeket tapasztalhatunk. Szükségünk van olyan eszközökre, amelyekkel megvédhetjük a közös értékek tiszteletét az EU minden országában. A tagjelölt államoknak az EU-hoz történő csatlakozás előtt meg kell felelniük a koppenhágai kritériumoknak. Azonban a taggá válás után semmilyen mechanizmus nem áll rendelkezésre, amely biztosítja az európai értékek tiszteletben tartását. Így javasoljuk egy “koppenhágai magas szintű csoport” létrehozását, amely annak biztosításáért felel, hogy valamennyi tagállam tiszteletben tartsa ezen értékeket. Az Európai Unió értékei figyelemreméltóak – papíron. Rajtunk, állampolgárokon, képviselőkön, és intézményeken múlik, hogy tiszteljük és megvédjük-e ezeket az értékeket.”

A szerkesztők figyelmébe:

(1) A javaslatokat a Tavares-jelentés 61-es paragrafusa tartalmazza. 

A jelentéstervezet teljes szövege itt érhető el:

Recommended

Publication
Press release
Magyarország
03.07.2013

Please share