No to nuclear
lt | en
NULL
Press release |

Daugiau Europos Sąjungos lėšų Ignalinos branduolinės jėgainės uždarymui

Šiandien Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto nariai beveik vienbalsiai (61 balsai už, 2 prieš, nėra susilaikiusiųjų) pritarė Lietuvai skirti 780 mln. eurų Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymui. Ši suma ženkliai viršija 552 mln. eurų, numatytų Europos Komisijos pasiūlyme. Uždaryti Ignalinos AE, turinčią du Černobylio tipo reaktorius, dėl saugos reikalavimų buvo susitarta dar Lietuvos derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą (ES) metu.

 

Vadovaujantis šiandien nubalsuota ITRE komiteto pozicija, ES skirtų 86 proc. Ignalinos branduolinės jėgainės uždarymui reikalingos sumos. Likusią išlaidų dalį, 14 proc., padengtų Lietuva. Ši pozicija taip pat palankesnė Lietuvai ir skiriasi nuo Europos Komisijos pasiūlyme numatytų uždarymo darbų finansavimo proporcijų, pagal kurias ES ir Lietuvos finansinis indėlis būtų, atitinkamai, 80 ir 20 proc.

 

Pasak Rebecca Harms, EP Žaliųjų fakcijos/ Europos laisvojo aljanso (ELA) pranešėjos Ignalinos AE uždarymo finansavimo klausimu:

 

„Šiandienos balsavimas Lietuvos žmonėms siunčia svarbų solidarumo ženklą ir parodo, kad Europos Sąjunga yra patikima regiono partnerė. Jei norime užtikrinti saugų ir veiksmingą dviejų reaktorių eksploatavimo nutraukimą bei išvengti brangiai kainuojančių ir pavojingų proceso trikdžių, turime skirti daugiau lėšų.

 

„Branduolinės eksploatacijos nutraukimas yra ilgas, sudėtingas ir brangus procesas, susijęs su begale rizikų. Kitos branduolinės energetikos šalys gali mokytis iš Lietuvos patirties. Ankstyvas jėgainės uždarymas ir gerai valdomas procesas padės užtikrinti Lietuvos ir visos Europos saugumą.“

 

EP Žaliųjų fakcijos/ ELA narys, Lietuvos europarlamentaras Bronis Ropė, ITRE komitete taip pat balsavęs už didesnio ES finansavimo branduolinės jėgainės eksploatavimo nutraukimui skyrimą bei Lietuvos finansinės dalies mažinimą, sako:

 

“Džiugu, kad ITRE komitetas nepasidavė Komisijos spaudimui pritarti tam, kad  ES indėlis Ignalinos programoje mažėtų, o Lietuvos didėtų. Tai būtų neteisinga Lietuvos atžvilgiu, Stojimo sutartyje nenumatytas joks privalomas Lietuvos indėlis, Lietuva prie uždarymo kaštų prisideda geranoriškai 14% ir toks procentas ir turėtų likti, o ne didėti iki 20%, kaip kad siūlo Komisija.

 

Nepamirškime, kad Lietuvai šalia uždarymo darbų kofinansavimo dar tenka pareiga išspręsti gilias socialines problemas, atsiradusias regione po didžiausio darbdavio – Ignalinos AE uždarymo. Programa šių problemų sprendimų nebefinansuoja, tad Lietuva privalo rasti kitus šaltinius, kurie sumažintų bedarbystę bei suteiktų naują perspektyvą Ignalinos regiono žmonėms. Tai akcentuojama ir šiandien priimtame ITRE komiteto pranešime.”

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Publication

Responsible MEPs

Rebecca Harms
Rebecca Harms
Member
Bronis Ropė
Bronis Ropė
Member

Please share