pl | de
NULL
Event |

Przyszłość Odry

Teatr Kameralny, plac Brama Portowa 5 , 70-001 Szczecin

Minął prawie rok od katastrofy ekologicznej na Odrze w sierpniu 2022 roku, a obawa przed kolejnym masowym śnięciem ryb rośnie. Zaniepokojenie to dotyczy nie tylko Odry, ale również wielu innych ekosystemów wodnych w Europie, znajdujących się pod coraz silniejszą presją adaptacyjną w obliczu kryzysów klimatycznego i bioróżnorodności.

Celem spotkania „Przyszłość Odry” jest wspólny namysł nad wnioskami z zeszłorocznych wydarzeń, a także próba odpowiedzi na pytanie, jakie dalsze kroki i działania skutecznie zwiększą odporność wód w Europie. Zastanowimy się, w jakich obszarach należałoby zmienić prawodawstwo europejskie i krajowe, tak by m.in. zapewnić skuteczniejszą kontrolę zrzutów przemysłowych. W tym kontekście omówimy również, na ile uzasadniona jest rozbudowa Odry na potrzeby żeglugi śródlądowej. Rozważymy, czy inwestycja w infrastrukturę kolejową może być lepszą alternatywą pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

Spotkanie jest współorganizowane przez grupę Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, polską Partię Zieloni oraz Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie. Jego celem jest wsparcie polsko-niemieckiego dialogu pomiędzy osobami zaangażowanymi w ochornę wód. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki.

16:00   Rejestracja
16:30   Powitanie: Przemysław Słowik, współprzewodniczący partii Zieloni
16:40   Keynote: Hannah Neumann, posłanka do Parlamentu Europejskiego (Zieloni/WSE)

16:50   Panel: Rzeki wobec kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności. Jak możemy poprawić ochronę wód?

  • Jutta Paulus, posłanka do Parlamentu Europejskiego (Zieloni/WSE)
  • Dr Christian Wolter, Instytut Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza
  • Dorota Serwecińska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów rzecznych, WWF Polska
  • Dr hab. inż. Bogdan Wziątek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przewodniczący Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego 

Moderacja – Przemysław Słowik, współprzewodniczący partii Zieloni

 

18:30   Przejście do Łąki Kany (15 min)

19:00   Spotkanie z poczęstunkiem

Zygmunta Duczyńskiego 11/1, 70-953 Szczecin          

  • Rozmowa z Robertem Rientem, polskim pisarzem i założyciel inicjatywy „Osoba Odra”, postulującej uznanie Odry za osobę prawną
  • Muzyka Michała Zygmunta i travelogue z jego 1300 kilometrowej trasy po polskich wodach
  • Networking

-------------------------------
Formularz rejestracyjny:

Recommended

Responsible MEPs

Hannah Neumann
Hannah Neumann
Member
Jutta Paulus
Jutta Paulus
Member

Please share