© Udo Weber
pl | en
NULL
Study |

Wygaszanie węgla, odnowa europejskich regionów

Unia Europejska może – i powinna – odgrywać rolę we wspieraniu mającej transformacyjny charakter zmiany, polegającej na odchodzeniu od wydobycia węgla (w szczególności brunatnego), w tym w ograniczaniu skali trudności społecznych i gospodarczych, które mogą pojawić się w jej trakcie. Kompleksowe zrozumienie kwestii użycia istniejących narzędzi politycznych oraz ich wpływu na wydobycie węgla jest niezbędne w procesie przygotowywania efektywnych działań, które pomogą regionom w dostosowywaniu się do nieuchronnych zmian i które poprowadzą transformację ścieżką sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.


Niniejszy materiał, realizując wspomniany cen, zarysowuje specyfikę wyzwań, stojących przez kluczowymi europejskimi regionami wydobycia węgla kamiennego i brunatnego: hiszpańską Aragonią, niemieckimi Łużycami, polskim Śląskiem oraz grecką Macedonią Zachodnią. Prezentuje on krótkie podsumowanie ich regionalnych struktur społeczno-gospodarczych, włączając w to sektor wydobycia węgla.


Rdzeniem raportu jest ocena, w jaki sposób istniejące narzędzia unijnej polityki strukturalnej, a mianowicie Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) są używane w danym regionie.


Streszczenie publikacji


Polityka regionalna stanowi ważne narzędzie zmian strukturalnych w państwach członkowskich. Pomaga ona poszczególnym krajom i regionom w dostosowaniu się do nowych okoliczności – ekonomicznych oraz środowiskowych. Wspiera również wdrażanie unijnych priorytetów politycznych na niższych szczeblach. Europejska polityka regionalna silnie skupia się na słabiej rozwiniętych rejonach Unii, pozwalając im się rozwijać dzięki przyspieszeniu wzrostu poziomu ich zamożności. W wyniku tego procesu zmniejszać się mają nierówności społeczne i ekonomiczne między państwami członkowskimi.

 

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Video
© Guillaume Delebarre
Loos-en-Gohelle

Please share