NASZA GRUPA

Dowiedz się więcej o nas, naszej historii i długotrwałym przywiązaniu do europejskich wartości

icon

JESTEŚMY ZMIANĄ

 

Parlamentarna Grupa Zielonych / Wolny Sojusz Europejski powstała w 1999 r., gdy dwie postępowe europejskie formacje polityczne – Zieloni i Wolny Sojusz Europejski postanowiły połączyć siły w Parlamencie Europejskim.

Grupa Zielonych / Wolny Sojusz Europejski zrzesza obecnie posłów należących do ruchów Zielonych, Partii Piratów oraz posłów niezrzeszonych, jak również posłów Wolnego Sojuszu Europejskiego reprezentujących narody bezpaństwowe, regiony i mniejszości walczące o prawo do samostanowienia.

Licząca 72 osób (35 posłanek i 37 posłów) z całej Europy grupa jest obecnie czwartą siłą Parlamentu Europejskiego i jedyną, na której czele stoi dwoje współprzewodniczących, co ma na celu zapewnienie równowagi kierownictwa pod względem płci.

Zieloni są siłą napędową europejskiej polityki
, a w Parlamencie Europejskim zasiadają już od 1984 r.

Zieloni i Wolny Sojusz Europejski dążą do zmian i walczą o to, by Europa była światowym liderem w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska, pokoju i sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwej globalizacji oraz walki o prawa człowieka i prawa do samostanowienia.

Chcemy chronić klimat i środowisko dla przyszłych pokoleń.


Bronimy społeczeństwa, w którym każdy ma prawo by zabrać głos.

Walczymy o prawdziwą demokrację, w której społeczeństwo i media są w stanie sprawować kontrolę nad osobami u władzy.

Chcemy budować Europę, która ogranicza ubóstwo, ponieważ każdy zasługuje na szansę.

Uważamy, że gospodarka musi służyć ludziom, a nie na odwrót.

Wierzymy w społeczeństwo, które inwestuje w usługi publiczne i tworzy silne społeczności.

Wspieramy demokratyczną Europę narodów, regionów i historycznych grup narodowych, w której przestrzega się prawa do samostanowienia.

Chcemy społeczeństwa z miejscami pracy zapewniającymi godziwe wynagrodzenie i ciepłymi domami, do których można wrócić.

Społeczeństwa, w którym każdy może być tym, kim chce, nie doświadczając dyskryminacji.

 

Jesteśmy nie tylko zjednoczeni w różnorodności: działamy w sposób spójny, wykazując się największą dyscypliną w głosowaniach.

To dlatego przyciągamy wszystkie postępowe ruchy, a nasza zdolność oddziaływania jest większa niż może sugerować liczba przedstawicieli, a zagadnienia, o które walczymy, są największymi wyzwaniami dnia dzisiejszego i jutra.

ZMIENIAMY EUROPĘ.

Jesteśmy zmianą. Dowiedz się więcej o naszych osiągnięciach.