Photo by Jacek Dylag on Unsplash
ca | en | fr | de | it | es
NULL
Position Paper |

Necessitem una directiva marc sobre la renda mínima adequada

Posició del grup Verds/ALE

Necessitem una directiva marc de la UE sobre la renda mínima adequada per garantir que totes les persones disposin d’una renda que els proporcioni els recursos econòmics necessaris que els garanteixin viure amb dignitat.

Actualment, a la UE hi ha 96,5 milions de persones en risc de pobresa i exclusió social, la qual cosa representa el 21,9 % de la població. La bretxa de pobresa entre gèneres ha augmentat en les darrers cinc anys, ja que les dones es veuen, cada cop més i de manera més desproporcionada, afectades per la pobresa i el risc d'exclusió social. A més, un informe del Banc Mundial ha calculat que hi podria haver entre 68 i 135 milions més de persones abocades a la pobresa l’any 2030 a causa del canvi climàtic.

Al voltant del 35 % de la població de la UE en edat de treballar que es troba en risc de pobresa no percep una renda mínima ni cap altra prestació social. Els sistemes de prestacions del estats membres són inadequats per garantir a totes les persones un nivell de vida digne en una de les regions més riques del món.

El canvi climàtic afecta amb més duresa a les persones pobres, ja que la meteorologia extrema ha generat inflació en diversos sectors, com ara els productes alimentaris (“heatflation”), la roba o els dispositius electrònics. A més a més, encara ens estem recuperant de la pandèmia de la covid-19 i mitigant l’augment del cost de la vida a causa de l'elevada inflació provocada per la invasió d’Ucraïna. El cost de la inacció no havia estat mai tan alt.

Aquest document no pretén centrar-se en el mecanisme de finançament específic d’aquest instrument legislatiu, però el grup Els Verds/ALE sempre ha exigit una revisió del sistema tributari, clau per a aquest finançament, que garanteixi unes contribucions considerablement més elevades de les persones més riques i d’aquells que més contaminen.

 

Recommended

Opinion
People walking in a train station / CC0 Christian Wiediger
People walking in a train station / CC0 Christian Wiediger
Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Press release
EUleaks
EUleaks
27.09.2016
Video
L'economia circular
11.01.2016

Responsible MEPs

Ernest Urtasun
Ernest Urtasun
Vice-President

Please share