cs | en | de | fr | es | gr | hu | pl | sl | hr | lt
NULL
Publication |

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

Po dokončení všech legislativních prací jsme pocítili potřebu vypracovat souhrn informací o investičních nástrojích a příležitostech financování v rámci nové generace programů a iniciativ, abychom získali ucelenou představu o financování z fondů EU na období od roku 2014 do roku 2020.

Proto jsme vypracovali tuto příručku o financování z fondů EU, která má za úkol usnadnit přístup k fondům EU. Chceme se podělit o svoje zkušenosti z jednání s aktéry na místní a regionální úrovni, zejména.

Recommended

Press release
David Sedlecký CC BY-SA 4.0
A_Babiš
Publication

Responsible MEPs

Margrete Auken
Margrete Auken
Member
Michael Cramer
Michael Cramer
Member
Karima Delli
Karima Delli
Member
Jean Lambert
Jean Lambert
Member
Philippe Lamberts
Philippe Lamberts
Co-President
Helga Trüpel
Helga Trüpel
Member
Claude Turmes
Claude Turmes
Member

Attached documents

Guide to EU funding - CS

Please share