pl | en | de | fr | es | gr | hu | cs | sl | hr | lt
NULL
Publication |

Twój przewodnik po funduszach UE

Po zakończeniu wszystkich prac legislacyjnych odczuwaliśmy potrzebę zebrania informacji dotyczących instrumentów inwestycyjnych i możliwości finansowania nowej generacji programów i inicjatyw, aby stworzyć pełny obraz funduszy UE na lata 2014–2020.

Dlatego też przygotowaliśmy niniejszy przewodnik po funduszach UE, który ma pomóc w uzyskaniu dostępu do środków finansowych z Unii Europejskiej. Chcielibyśmy przekazać doświadczenia zdobyte w trakcie negocjacji podmiotom regionalnym i lokalnym, w szczególności radnym samorządów lokalnych i regionalnych, interesariuszom i partnerom zaangażowanym w ochronę środowiska.

Recommended

Event
Przemiany w Europie
03.03.2011

Responsible MEPs

Margrete Auken
Margrete Auken
Member
Michael Cramer
Michael Cramer
Member
Karima Delli
Karima Delli
Member
Jean Lambert
Jean Lambert
Member
Philippe Lamberts
Philippe Lamberts
Member
Helga Trüpel
Helga Trüpel
Member
Claude Turmes
Claude Turmes
Member

Please share