pl | en | de | fr | es | gr | hu | cs | sl | hr | lt
NULL
Publication |

Twój przewodnik po funduszach UE

Po zakończeniu wszystkich prac legislacyjnych odczuwaliśmy potrzebę zebrania informacji dotyczących instrumentów inwestycyjnych i możliwości finansowania nowej generacji programów i inicjatyw, aby stworzyć pełny obraz funduszy UE na lata 2014–2020.

Dlatego też przygotowaliśmy niniejszy przewodnik po funduszach UE, który ma pomóc w uzyskaniu dostępu do środków finansowych z Unii Europejskiej. Chcielibyśmy przekazać doświadczenia zdobyte w trakcie negocjacji podmiotom regionalnym i lokalnym, w szczególności radnym samorządów lokalnych i regionalnych, interesariuszom i partnerom zaangażowanym w ochronę środowiska.

Recommended

Event
Przemiany w Europie
03.03.2011

Responsible MEPs

Margrete Auken
Margrete Auken
Member
Michael Cramer
Michael Cramer
Member
Karima Delli
Karima Delli
Member
Jean Lambert
Jean Lambert
Member
Philippe Lamberts
Philippe Lamberts
Co-President
Helga Trüpel
Helga Trüpel
Member
Claude Turmes
Claude Turmes
Member

Please share