23409.greening the streets
© Udo Weber

Document


en | pl

Phasing out away from coal - reinventing European regions

A study commissioned by the Greens/EFA


Objective of the study

The EU can and should play a role in facilitating transformational change away from coal mining (especially lignite) and in particular in mitigating social and economic hardship that may occur in the course of these transitions. A thorough understanding of the utilisation of existing policy instruments and their relation to coal mining is a prerequisite for designing effective policy instruments that help regions to adjust to imminent changes, and to drive the transformation in a socially and economically just way.


To this end this study outlines specific transformation challenges in key European coal and lignite mining regions, namely of Aragon in Spain, Lusatia in Germany, Silesia in Poland and Western Macedonia in Greece. The study provides a brief summary of the regions’ socio-economic structure, including the role of coal mining therein.

The core of the study is an assessment of how existing European structural instruments, specifically the European Structural and Investment Funds (the ESI Funds) are utilized in the region.
 

Content of the study

The study starts out with a brief overview on the European Structural and Investment Funds (the ESI Funds) including objectives, rules and allocation processes as well as monitoring requirements. Chapter two is dedicated to outlining our analytic design. Chapter three forms the core of this study. For the four cases presented here, we each give a brief overview over the main socio-economic factors, the role of coal in each region, and an analysis of the us of structural funding in the respective region. Chapter
four synthesises our case study results to present some aggregate challenges and findings on the principal uses of EU structural funding resources. Chapter five concludes the study with some recommendations for future reforms of European structural funding vis-à-vis the coming coal phase-out challenges.

 

Wygaszanie węgla, odnowa europejskich regionów


Unia Europejska może – i powinna – odgrywać rolę we wspieraniu mającej transformacyjny charakter zmiany, polegającej na odchodzeniu od wydobycia węgla (w szczególności brunatnego), w tym w ograniczaniu skali trudności społecznych i gospodarczych, które mogą pojawić się w jej trakcie. Kompleksowe zrozumienie kwestii użycia istniejących narzędzi politycznych oraz ich wpływu na wydobycie węgla jest niezbędne w procesie przygotowywania efektywnych działań, które pomogą regionom w dostosowywaniu się do nieuchronnych zmian i które poprowadzą transformację ścieżką sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.


Niniejszy materiał, realizując wspomniany cen, zarysowuje specyfikę wyzwań, stojących przez kluczowymi europejskimi regionami wydobycia węgla kamiennego i brunatnego: hiszpańską Aragonią, niemieckimi Łużycami, polskim Śląskiem oraz grecką Macedonią Zachodnią. Prezentuje on krótkie podsumowanie ich regionalnych struktur społeczno-gospodarczych, włączając w to sektor wydobycia węgla.


Rdzeniem raportu jest ocena, w jaki sposób istniejące narzędzia unijnej polityki strukturalnej, a mianowicie Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) są używane w danym regionie.


Streszczenie publikacji


Polityka regionalna stanowi ważne narzędzie zmian strukturalnych w państwach członkowskich. Pomaga ona poszczególnym krajom i regionom w dostosowaniu się do nowych okoliczności – ekonomicznych oraz środowiskowych. Wspiera również wdrażanie unijnych priorytetów politycznych na niższych szczeblach. Europejska polityka regionalna silnie skupia się na słabiej rozwiniętych rejonach Unii, pozwalając im się rozwijać dzięki przyspieszeniu wzrostu poziomu ich zamożności. W wyniku tego procesu zmniejszać się mają nierówności społeczne i ekonomiczne między państwami członkowskimi.