© track5
en | de | fr | pl | cs | sv | el | it | es | pt | sl | ca | nl | hu | da | sk
string(2) "65"
Publication |

Vodnik po finančnih sredstvih EU: migracije in azil

Države članice se v zadnjem času soočajo z vse večjim številom migrantov in beguncev, ki prihajajo na ozemlje Evropske unije. Ob odsotnosti skupnega evropskega pristopa, ki bi migracije obravnaval predvsem kot človeški fenomen, so prve stike s prišleki prevzeli lokalne in regionalne oblasti, nevladne organizacije in aktivisti, ki migrantom in beguncem zagotavljajo dragoceno podporo, dostop do storitev in spoštovanje njihovih temeljnih pravic.

Evropska unija akterjem v vseh državah članicah ponuja številne možnosti sofinanciranja projektov za pomoč migrantom in beguncem ter s tem bistveno krepi prizadevanja vseh, ki se zavzemajo za njihovo družbeno vključenost in integracijo. Da bi pripomogli k boljši prepoznavnosti teh možnosti, smo v tem vodniku zbrali vse pomembne vire financiranja EU in na uporabniku prijazen način ponudili praktične informacije o dostopu do evropskih sredstev. Posebno pozornost smo namenili projektom, ki spodbujajo integracijo, družbeno vključenost in boljšo kakovost življenja migrantov, beguncev in prosilcev za azil.

 

Recommended

Event
© SeaWatch_ChristianGohdes
Libyan cost guards and migrants
Study
© SeaWatch_ChristianGohdes
Libyan coast guards and migrants
News
© European Union 2017 - Source : EP
European Parliament Building Strasbourg
Press release

Please share