© track5
en | de | fr | pl | cs | sv | el | it | es | pt | sl | ca | nl | hu | da | sk
string(2) "65"
Publication |

Vodnik po finančnih sredstvih EU: migracije in azil

Države članice se v zadnjem času soočajo z vse večjim številom migrantov in beguncev, ki prihajajo na ozemlje Evropske unije. Ob odsotnosti skupnega evropskega pristopa, ki bi migracije obravnaval predvsem kot človeški fenomen, so prve stike s prišleki prevzeli lokalne in regionalne oblasti, nevladne organizacije in aktivisti, ki migrantom in beguncem zagotavljajo dragoceno podporo, dostop do storitev in spoštovanje njihovih temeljnih pravic.

Evropska unija akterjem v vseh državah članicah ponuja številne možnosti sofinanciranja projektov za pomoč migrantom in beguncem ter s tem bistveno krepi prizadevanja vseh, ki se zavzemajo za njihovo družbeno vključenost in integracijo. Da bi pripomogli k boljši prepoznavnosti teh možnosti, smo v tem vodniku zbrali vse pomembne vire financiranja EU in na uporabniku prijazen način ponudili praktične informacije o dostopu do evropskih sredstev. Posebno pozornost smo namenili projektom, ki spodbujajo integracijo, družbeno vključenost in boljšo kakovost življenja migrantov, beguncev in prosilcev za azil.

 

Recommended

Press release
Photo by Adam Azim on Unsplash
Waves crashing
Press release
Press release
European Parliament
Copyright European Parliament

Please share