© track5
en | de | fr | pl | cs | sv | el | it | es | pt | sl | ca | nl | hu | da | sk
string(2) "65"
Publication |

Guide till EU-finansiering på migrations- och asylområdet

Den nuvarande flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för EU:s medlemsstater. Uppgiften att ta emot och inkvartera invandrare och flyktingar har främst tagits av lokala och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och aktivister, som har gjort en enorm skillnad genom att erbjuda ett värdefullt stöd i hela Europa.

EU har ett brett utbud av finansiellt stöd till de som åtar sig att inkludera och integrera invandrare och flyktingar inom unionen. Denna guide ger en överblick av EU: s ekonomiska stöd som erbjuds för lokala och regionala aktörer som arbetar med invandrare, flyktingar och asylsökande. Den innehåller alla relevanta EU:s finansieringsmöjligheter och ger praktisk information om tillgång till EU-medel. Särskilt fokus i guiden läggs på projekt som främjar integration, social integration och en bättre livskvalitet för invandrare, flyktingar och asylsökande.

 

Recommended

Press release
https://unsplash.com/photos/a-long-hallway-with-a-bunch-of-lockers-in-it-ihl2Q5F-VYA
Ilaria Salis
Press release
Photo by Adam Azim on Unsplash
Waves crashing
Press release
Press release
European Parliament
Copyright European Parliament

Responsible MEPs

Bodil Valero
Bodil Valero
Vice-President

Please share