Event


en | de | fr | nl

Why Soil matters?

A European perspective


CONFERENCE REPORT, PRESENTATIONS AND SPEAKER BIOGRAPHIES

English and French subtitles available - click on the 'Settings' button in the video window and select language

Animation - Why soil matters?

PROGRAMME Soil is a living ecosystem, which is essential for human and environmental health. A healthy living soil sustains biodiversity, protects and nourishes crops and contributes to climate change mitigation and adaptation. But soil is under threat today. We lose an estimated 24 billion tons of fertile soil each year due to erosion, while many of the soil functions that  are delivered for free to provide productive, fertile and nutritious food systems are destroyed because we systematically sterilise our soils with agro-chemicals, and then farmers pay again to replace those lost functions.   Without protecting the soil, bringing it back to life and building topsoil , it will be impossible to feed people, keep global warming below 2°C, transition to a toxic-free future, halt the loss of biodiversity and adapt to the challenges of climate change and extreme weather events. 2015 is the UN Year of soil. This year has been the occasion to put the issue of soil back on the political agenda. Many events worldwide have raised concerns about the importance of soil. Now is time to bring the issue back on the European political agenda: Why Soils matter? What can we do at EU level to assure a healthy living soil, basis of our food systems and essential to prevent climate change? This session will discuss the links between soils, food security and climate, and how this interconnectivity is dealt with at a European level. It will involve high level speakers from the academic world and share practical approaches from field actors, working on the ground to preserve healthy living soils. The event will bring a European perspective to major ongoing global debates, such as the discussion around sustainable food policies and agroecology and the upcoming Climate Summit (COP21).
9.30-10.00

Introduction 

Welcome words and moderator by Michael Hamell, Adjunct Professor of Agriculture at University College Dublin   Introduction by MEP Maria Heubuch - followed by short movie screening Keynote speaker, Dr. Vandana Shiva, Alternative Nobel Prize winner, Author of 'Soil not Oil 'and 'The living Soil' 10.00-11.10

PANEL 1: HEALTHY LIVING SOIL: THE BASIS FOR SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

Introduction by MEP Martin Häusling Academics and field actors' view:
 • Professor Christine Watson, Scotland's Rural College (SRUC)
 • Valo Dantinne, Agroecological Gardener and Trainer, Terre et Humanisme
Response from the European Commission:
 • Andrea Vettori, Acting Head of Unit Agriculture, Forests and Soil in the Directorate-General for the Environment of the European Commission
Debate with the audience 11.10-11.40

Awareness rising opportunity

Introduction by MEP Molly Scott Cato Story telling by Barbara Geiger alias Fräulein Brehm Shared Presentation of the projects ‘Soil Culture at Create - a Recipe for Soil Guardianship’ and ‘People4Soil’ 11.40- 12.50

SECOND PANEL:  HEALTHY SOILS, CLIMATE-FRIENDLY FOOD:  RAISING OPPORTUNITIES FOR THE COP21

Introduction by MEP Bart Staes
 • Teresa Anderson, Action aid:  Clever name, losing game - How climate-smart agriculture is sowing confusion in the food movement
 • Hans-Joachim Mautschke from Gut Krauscha, Germany, Farmer from SOLMACC project 'Organic Farmers countering Climate Change'
Response from the Food and Agriculture Organisation (FAO) and United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
 • Moujahed Achouri, Director Land & Water Division, FAO
 • Jenny Wong - UNFCCC
Debate with the audience 12.50-13.00

Conclusions

Joszi Smeets, Director Youth Food Movement: Give youth a say on soil   Concluding statements and next steps: Michael Hamell The event will be followed by a buffet lunch open to all participants 18.30

Movie screening and debate on landgrabbing

Contributions from MEPs Martin Häusling (AGRI & ENVI Committee of the EP), Barbara Lochbihler (DROI & AFET Committee of the EP) and Kurt Langbein (Director of the movie).
Moderation: Stephan Backes (European advocacy officer at FIAN International)

The movie will have English subtitles
and there will be English-German interpretation for the panel debate.
Sandwiches will be provided in the room

important

Registration is required for all participants from outside the European Parliament. If you want to join the event, send an email to barbara.lochbihler@europarl.europa.eu by November 10 the very latest, stating your last name(s); first name(s); date of birth; nationality; type and number of official identification document.

Watch the trailer

Het belang van de bodem

Een Europees perspectief


RAPPORT EN PRESENTATIES

Nederlandse ondertiteling - Selecteer de taal via de knop 'Settings'

Animatie - Het belang van de bodem

PROGRAMMA

De bodem is als levend ecosysteem essentieel voor de gezondheid van mens en milieu. Een gezonde, levendige bodem houdt de biodiversiteit in stand, beschermt en voedt gewassen en helpt de klimaatverandering het hoofd te bieden. Vandaag de dag is onze bodem echter in gevaar. Jaarlijks verliezen we ongeveer 24 miljard ton vruchtbare bodem door erosie, terwijl veel van de bodemfuncties - die gratis productieve, vruchtbare en voedingsrijke voedselsystemen voor ons voorzien - worden verwoest doordat wij systematisch onze bodem steriliseren met chemicaliën, waarna boeren een tweede keer betalen om de verloren functies te vervangen. Als we onze bodem niet beschermen, hem terug tot leven brengen en indien we niet méér oog hebben voor de vruchtbare toplaag, zal het onmogelijk zijn om mensen te voeden, de globale klimaatsopwarming onder de 2°C te houden en de transitie naar een gifvrije toekomst te volbrengen. Daarnaast zal het onmogelijk zijn om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, net zoals we ons zullen kunnen aanpassen aan de uitdagingen van klimaatveranderingen en extreme weersomstandigheden.

2015 is het VN Jaar van de Bodem. Dit jaar biedt dan ook de gelegenheid om de kwestie van de bodem terug op de politieke agenda te plaatsen. Wereldwijd hebben evenementen reeds aandacht getrokken op het belang van bodem.

Vandaag is het tijd om de kwestie terug op de Europese politieke agenda te plaatsen: Waarom is de bodem zo belangrijk? Wat kunnen we op Europees niveau doen om een gezonde levendige bodem te verzekeren, de basis voor onze voedselsystemen en om klimaatverandering te voorkomen?

Deze sessie zal het verband tussen bodem, voedselveiligheid en klimaat bespreken en hoe deze onderlinge connecties worden behandeld op Europees niveau. We nodigden sprekers uit de hoogste echelons van de academische wereld uit, net zoals boeren die hun praktijkervaringen zullen delen, aangezien zij zelf werken aan de basis om een gezonde en levendige bodem te behouden. Het evenement wil een Europees perspectief bieden op grote lopende debatten, zoals de discussie over een duurzaam voedselbeleid, agro-ecologie en de komende klimaattop (COP21).

9.30-10.00

INTRODUCTIE

Verwelkoming door Michael Hamell, Adjunct Professor of Agriculture at University College Dublin 

Introductie door MEP Maria Heubuch - gevolgd door screening van een kortfilm

Key note speech: Dr. Vandana Shiva, Alternatief Nobel Prijs winnares, auteur van 'Soil not Oil' and 'The living Soil'

10.00-11.10

PANEL 1: GEZONDE LEVENDIGE BODEM: DE BASIS VOOR DUURZAME VOEDSELSYSTEMEN

Introductie door MEP Martin Häusling

Een kijk hierop door academici en boeren:

 • Professor Christine Watson, Scotland's Rural College (SRUC)
 • Valo Dantinne, Agroecological Gardener and Trainer, Terre et Humanisme

Antwoord van de Europese Commissie:
•    Claudia Olazabal, Head of Unit Agriculture, Forests and Soil, DG environment
Debat met het publiek

11.10-11.40

Mogelijkheid tot sensibilisering

Introductie door MEP Molly Scott Cato

Verhaal door Barbara Geiger alias Fräulein Brehm

Gedeelde presentatie van de projecten 'Soil Culture at create – a Bristol art and soil ' en 'People4Soil'

11.40- 12.50

PANEL 2: GEZONDE BODEMS, KLIMAATVRIENDELIJK VOEDSEL: MOGELIJKHEDEN VOOR DE COP21

Introductie door MEP Bart Staes

 • Teresa Anderson, Action aid: Clever name, losing game - Hoe een klimaat-slimme landbouw verwarring aan het zaaien is in de voedselbewegingHans
 • Hans-Joachim Mautschke van Gut Krauscha, Duitsland, boer van het SOLMACC project 'Organic Farmers countering Climate Change'

Antwoord van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

 • Moujahed Achouri, Director Land & Water Division, FAO
 • Jenny Wong - UNFCCC

Debat met het publiek

12.50-13.00

CONCLUSIES

Joszi Smeets, Director Youth Food Movement: geef de jeugd een stem over bodem

Besluit en toekomstplannen: Michael Hamell

Na het evenement volgt een lunch buffet, open voor alle deelnemers

18.30

FILMVERTONING EN DEBAT OVER LANDROOF

Bijdragen van MEPs Martin Häusling (AGRI & ENVI Commissie van het EP), Barbara Lochbihler (DROI & AFET Commissie van het EP) en Kurt Langbein (Filmregisseur).
Moderator: Stephan Backes (European advocacy officer bij FIAN International)

De film is Engels ondertiteld, voor het debat is Engels-Duitse simultaanvertaling voorzien. Er worden sandwiches aangeboden in de zaal.

BELANGRIJK

Registratie is vereist voor deelnemers van buiten het Europees Parlement. Wilt u zich graag inschrijven, stuur dan een mail naar barbara.lochbihler@europarl.europa.eu vóór 10 November, met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, type en nummer van een officieel identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

Watch the trailer


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2832576
Phone Strasbourg
+33-3-88173504

Responsible MEPs

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2832576
Phone Strasbourg
+33-3-88173504

Responsible MEPs

Please share