en | de | fr | nl
string(2) "89"
Event |

Het belang van de bodem

Een Europees perspectief

RAPPORT EN PRESENTATIES

Nederlandse ondertiteling - Selecteer de taal via de knop 'Settings'

Animatie - Het belang van de bodem

PROGRAMMA

De bodem is als levend ecosysteem essentieel voor de gezondheid van mens en milieu. Een gezonde, levendige bodem houdt de biodiversiteit in stand, beschermt en voedt gewassen en helpt de klimaatverandering het hoofd te bieden. Vandaag de dag is onze bodem echter in gevaar. Jaarlijks verliezen we ongeveer 24 miljard ton vruchtbare bodem door erosie, terwijl veel van de bodemfuncties - die gratis productieve, vruchtbare en voedingsrijke voedselsystemen voor ons voorzien - worden verwoest doordat wij systematisch onze bodem steriliseren met chemicaliën, waarna boeren een tweede keer betalen om de verloren functies te vervangen. Als we onze bodem niet beschermen, hem terug tot leven brengen en indien we niet méér oog hebben voor de vruchtbare toplaag, zal het onmogelijk zijn om mensen te voeden, de globale klimaatsopwarming onder de 2°C te houden en de transitie naar een gifvrije toekomst te volbrengen. Daarnaast zal het onmogelijk zijn om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, net zoals we ons zullen kunnen aanpassen aan de uitdagingen van klimaatveranderingen en extreme weersomstandigheden.

2015 is het VN Jaar van de Bodem. Dit jaar biedt dan ook de gelegenheid om de kwestie van de bodem terug op de politieke agenda te plaatsen. Wereldwijd hebben evenementen reeds aandacht getrokken op het belang van bodem.

Vandaag is het tijd om de kwestie terug op de Europese politieke agenda te plaatsen: Waarom is de bodem zo belangrijk? Wat kunnen we op Europees niveau doen om een gezonde levendige bodem te verzekeren, de basis voor onze voedselsystemen en om klimaatverandering te voorkomen?

Deze sessie zal het verband tussen bodem, voedselveiligheid en klimaat bespreken en hoe deze onderlinge connecties worden behandeld op Europees niveau. We nodigden sprekers uit de hoogste echelons van de academische wereld uit, net zoals boeren die hun praktijkervaringen zullen delen, aangezien zij zelf werken aan de basis om een gezonde en levendige bodem te behouden. Het evenement wil een Europees perspectief bieden op grote lopende debatten, zoals de discussie over een duurzaam voedselbeleid, agro-ecologie en de komende klimaattop (COP21).

9.30-10.00

INTRODUCTIE

Verwelkoming door Michael Hamell, Adjunct Professor of Agriculture at University College Dublin 

Introductie door MEP Maria Heubuch - gevolgd door screening van een kortfilm

Key note speech: Dr. Vandana Shiva, Alternatief Nobel Prijs winnares, auteur van 'Soil not Oil' and 'The living Soil'

10.00-11.10

PANEL 1: GEZONDE LEVENDIGE BODEM: DE BASIS VOOR DUURZAME VOEDSELSYSTEMEN

Introductie door MEP Martin Häusling

Een kijk hierop door academici en boeren:

  • Professor Christine Watson, Scotland's Rural College (SRUC)
  • Valo Dantinne, Agroecological Gardener and Trainer, Terre et Humanisme

Antwoord van de Europese Commissie:
•    Claudia Olazabal, Head of Unit Agriculture, Forests and Soil, DG environment
Debat met het publiek

11.10-11.40

Mogelijkheid tot sensibilisering

Introductie door MEP Molly Scott Cato

Verhaal door Barbara Geiger alias Fräulein Brehm

Gedeelde presentatie van de projecten 'Soil Culture at create – a Bristol art and soil ' en 'People4Soil'

11.40- 12.50

PANEL 2: GEZONDE BODEMS, KLIMAATVRIENDELIJK VOEDSEL: MOGELIJKHEDEN VOOR DE COP21

Introductie door MEP Bart Staes

  • Teresa Anderson, Action aid: Clever name, losing game - Hoe een klimaat-slimme landbouw verwarring aan het zaaien is in de voedselbewegingHans
  • Hans-Joachim Mautschke van Gut Krauscha, Duitsland, boer van het SOLMACC project 'Organic Farmers countering Climate Change'

Antwoord van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

  • Moujahed Achouri, Director Land & Water Division, FAO
  • Jenny Wong - UNFCCC

Debat met het publiek

12.50-13.00

CONCLUSIES

Joszi Smeets, Director Youth Food Movement: geef de jeugd een stem over bodem

Besluit en toekomstplannen: Michael Hamell

Na het evenement volgt een lunch buffet, open voor alle deelnemers

18.30

FILMVERTONING EN DEBAT OVER LANDROOF

Bijdragen van MEPs Martin Häusling (AGRI & ENVI Commissie van het EP), Barbara Lochbihler (DROI & AFET Commissie van het EP) en Kurt Langbein (Filmregisseur).
Moderator: Stephan Backes (European advocacy officer bij FIAN International)

De film is Engels ondertiteld, voor het debat is Engels-Duitse simultaanvertaling voorzien. Er worden sandwiches aangeboden in de zaal.

BELANGRIJK

Registratie is vereist voor deelnemers van buiten het Europees Parlement. Wilt u zich graag inschrijven, stuur dan een mail naar barbara.lochbihler@europarl.europa.eu vóór 10 November, met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, type en nummer van een officieel identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

Watch the trailer

Recommended

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 2-5 May 2022

Letter

©mirko-fabian
Tractor spraying on farmland

Letter on the Sustainable Use of Pesticides Directive …

Opinion

Wheat field in Ukraine / CC0 diana-vyshniakova
Wheat field in Ukraine / CC0 diana-vyshniakova

Putin’s war puts global food security at risk. Why aba…

Event

Goliath film poster Premiere.fr
Goliath film poster

Goliath

Responsible MEPs

Maria Heubuch
Maria Heubuch
Member

Please share