beakers gmo
chuttersnap

News


en | nl

GM maize for cultivation

The Commission must accept the appeal committee’s vote and refuse new authorizations


With a clear majority of Member States voting against the cultivation of three GM maize varieties within the EU on Monday 27 March, it should now be clear to the European Commission that it is time to withdraw its proposals. But is the Commission paying attention?

 

Genetically modified organisms (GMOs) are one of the issues where the EU’s non-transparent process called ‘comitology’ (see our article) repeatedly leads to deadlock. The almost systematic abstention of some member states during these votes, coupled with the incapacity of the Commission to convince EU countries of the merits of its draft authorizations on new GMOs, frequently leads to ‘no opinion’ conclusions.

This is one of the main reasons that led the European Commission to propose a reform of the system, repeatedly referred to as “un-democratic” by President Juncker, in February this year.

In the meantime, the Commission has continued to table draft proposals for the authorization of new GM plants - either for cultivation in the EU or for import. In fact, these have been pouring down on the Member States’ tables over the last few months, while the texts are still being decided on via the ‘old’ un-democratic rules.

The very last vote on GMOs (27 March) in the appeal committee was an important one, as it could have led to the first authorization of new GM crops for cultivation in the EU in 18 years[1]. Three GM maize varieties were under discussion: Bt11 from Syngenta and 1507 from Dupont for their first authorization for use in EU fields, and Mon810 from Monsanto for a renewal.

Though no qualified majority was reached in favour or against, there was a clear disavowal of the Commission drafts, with 16 Member states opposing maize Bt11 and 1507, and only 6 member states voting in favour (with 14 against and 8 in favour of maize Mon 810).

This does not come as a surprise considering that 17 EU countries have already banned all GM maize from their own territories. The vote also comes after an objection was voted by a large majority in the European Parliament in October, on an issue where the majority of citizens are clearly sceptical[2].

And yet, the authorization process is carried out in such a way that the Commission may well decide to go through with the authorizations, using EFSA’s positive opinion to back it up. If it comes to that, though, how will we answer the Eurosceptics accusing the EU of bowing down to big corporations and disregarding the opinion of its own citizens? 

The EU Commission also argues that, thanks to the so-called opt-out regulation, each Member State can now ban the GM maize varieties from their own territory. But are we really now authorizing products refused by the vast majority to please only a handful of EU countries? And do we really hope that the pollen, pesticides and polluted water that accompanies these crops will stop at national borders?

If the Commission wants to respect the regulation which clearly states that decisions should not be taken against a “predominant position”, and at the same time maintain a minimum level of credibility around the GMO approval procedure, then it must be brave.

It must face the result of this vote in the only respectable way: by withdrawing its drafts and refusing to authorize these three GM maize varieties for cultivation. This is a decision that would lead to a historical result - no GM crops would be cultivated in the EU from next year on.

 


[1] Except the short lived GM potato Amflora

[2] the Eurobarometer of 2010 shows that 61% of EU citizens do not support GMOs in fields and food

GGO’s

De Commissie moet zich neerleggen bij de meerderheid en mag geen toelating verlenen


In een beroepscommissie van nationale experten vond het voorstel van de Europese Commissie om drie genetisch gewijzigde maïssoorten toe te laten voor teelt, begin deze week geen meerderheid. De tegenzin moet groot zijn, want de meeste lidstaten stemden tegen. En ook al bereikten ze hiermee geen gekwalificeerde meerderheid het is wel duidelijk een meerderheid tegen. De Commissie - die nu terug aan zet is - wil de toestemming toch doordrukken.

Beslissingen omtrent genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) leiden via de zeer ondoorzichtige comitologie-procedure (zie artikel) steevast tot een impasse. Door de bijna systematische onthouding van enkele grotere lidstaten, en het onvermogen van de Commissie om lidstaten te overtuigen van het nut van ggo’s, eindigen de stemmingen vaak in ‘geen mening’. Precies dit fenomeen, was voor de Commissie een voldoende reden om het besluitvormingsproces aan te passen. Voorzitter Juncker noemde het regelmatig ‘ondemocratisch’.

Intussen blijft de Commissie wel vragen om ggo’s goed te keuren, ofwel voor teelt, ofwel voor import in de Unie (de laatste zes maanden liefst 25[1]). De stemming over deze voorstellen verloopt overigens via de oude ondemocratische regels.

De allerlaatste stemming over ggo’s (27 maart) in de beroepscommissie was een belangrijke, want het zou de eerste toestemming betekenen voor het telen van een nieuw ggo-gewas sinds 18 jaar[2]. Drie genetisch gewijzigde maïssoorten lagen voor: Bt11 van Syngenta en 1507 van Dupont voor een eerste toelating, en de MON810 van Monsanto voor een hernieuwing van de toelating. Hoewel er geen gekwalificeerde meerderheid is bereikt voor of tegen het voorstel, was er wel een duidelijke afkeer. 16 lidstaten verzetten zich tegen de nieuwe maïssoorten (Bt11 en 1507) en slechts 6 lidstaten stemden voor (resp. 14 en 8 voor de MON810).

Dit is niet zo verwonderlijk wetende dat vandaag al 17 lidstaten het gebruik van ggo-maïs op hun eigen grondgebied verbieden. Ook het Europees Parlement stuurde nog een duidelijk signaal in oktober tegen ggo’s, een onderwerp waar vele Europeanen bijzonder sceptisch tegenover staan[3].

En toch. De procedure laat toe dat de Commissie toch haar zin kan doorzetten, waarbij ze zich baseert op het positief advies van EFSA. Hoe moeten we dat uitleggen aan eurosceptici die Europa nu al verwijten enkel oog te hebben voor de grote bedrijven en geen rekening te houden met wat de burger wil...

Als de Commissie haar eigen regels volgt, nl. dat beslissingen niet mogen genomen worden tegen een ‘overheersende meerderheid’ in, en ze nog enige geloofwaardigheid wil houden inzake de toelatingsprocedure voor ggo’s, is er maar een mogelijkheid: de voorstellen intrekken en geen goedkeuring verlenen aan deze drie genetisch gewijzigde maïssoorten. Een beslissing die meteen ook historisch zou zijn: geen enkele ggo zou vanaf volgend jaar nog geteeld worden in Europa!

 

[1] Voor teelt : 3 maïssoorten ; voor gebruik in voeding of voeders (import) : 21 maïsvariëteiten; en katoensoort.

[2] Behalve de genetisch gewijzigde Amflora-aardappel die een kort leven beschoren was.

[3] Volgens de Europbarometer van 2010 is 61% van de Europeanen gekant tegen ggo’s in het veld en in voeding.

 


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Please share