Ludvig14 CC BY-SA 3.0
pl | en | fr | de | sv | fi
NULL
Position Paper |

UE–Rosja: Elementy strategicznego resetu

 Dokument został przyjęty przez grupę bez udziału WSE.

Nadszedł czas na ponową ocenę stosunków łączących Unię Europejską z Federacją Rosyjską. Ostatnie miesiące pokazały, że nasza strategia wobec Rosji wymaga strategicznego resetu. Poniższe elementy nowej strategii wynikają z pogłębiającego się antagonizmu między UE a Rosją, lecz u ich podstaw leży także wizja dwustronnej odnowy – mimo długiego okresu impasu we wzajemnych stosunkach, z którym musimy się uporać.

 

 1.  Oczekiwania i cele

 

 1. Zmieniające się oczekiwania 
 2. Główny cel i założenia strategiczne


 

 1. Kluczowe elementy strategii UE wobec Rosji 

 

 1. Nasza polityka jest zorientowana na partnerstwo z narodem rosyjskim, a zatem jest prorosyjska 
 2. Fundamentem naszej polityki pozostaje wsparcie dla aktywnego społeczeństwa obywatelskiego 
 3. Nasza polityka wobec Rosji i Europy Wschodniej opiera się na pamięci historycznej oraz uznaniu odpowiedzialności i bolesnych doświadczeń
 4. Szanujemy interesy Rosji, ale nie akceptujemy rosyjskiego rewizjonizmu
 5. Odpowiadamy na wyzwanie związane z rywalizacją systemową
 6. Istnieją nieprzekraczalne granice współpracy z rosyjskimi podmiotami państwowymi
 7. W stosunkach z Rosją dążymy do kontroli zbrojeń jądrowych i rozbrojenia jądrowego
 8. Za nowy priorytet uznajemy systematyczną walkę z praniem pieniędzy
 9. Wzmacniamy odporność wobec interwencji o charakterze hybrydowym oraz zdolność reagowania na nie 
 10. Wykorzystujemy standardy technologiczne i otwarty Internet, aby wspierać przestrzeń wolności i zwalczać technologie służące opresji 
 11. Wzmacniamy zbiorową siłę i wiarygodność UE oraz dążymy do strategicznego rozdziału w stosunkach z Rosją

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Publication
© Udo Weber
Greening the streets © Udo Weber

Responsible MEPs

Reinhard Bütikofer
Reinhard Bütikofer
Member
Sergey Lagodinsky
Sergey Lagodinsky
Vice-President

Please share