pl | en | fr | de | it | pt | es
NULL
Publication |

Kto powinien mieć prawa połowowe?

Pytanie od grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim

Zasoby morskie są dobrem publicznym, a nie prywatną własnością. Prawo do eksploatacji tych zasobów powinno być zatem przyznawane według kryteriów, które zagwarantują, że rybołówstwo będzie w jak największym stopniu zgodne z interesem publicznym. Prawa połowowe powinny bazować na kryteriach ekologicznych i społecznych.

Recommended

Event
River
21.06.2023
Publication
© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber

Attached documents

LEAFLET8PAGES POL 29-03

Please share