Shale gas leaflet
pl | en | fr | de | se | ro | cs | bg
NULL
Publication |

Dlaczego nalezy zabronic szczelinowania hydraulicznego i wydobycia gazu łupkowego?

Gaz łupkowy jako jeden z niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego znajdujących się w łupkach jest obecnie prezentowany jako odpowiedź na wzrastające światowe zapotrzebowanie na energię. Jednak, pomimo że coraz więcej dużych firm stawia na rozwój zastosowania gazu łupkowego na świecie, jego pozyskiwanie stanowi poważne zagrożenie dla klimatu, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.

Grupa Zielonych/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim łącznie z najważniejszymi organizacjami pozarządowymi: FOEE, F&W Europe i H&E pragną zwrócić uwagę na nieodwracalne skutki, które mogą być następstwem rozwoju eksploatacji tego nowego źródła energii i wezwać do niezwłocznego zakazu eksploatacji gazu łupkowego w Europie i... poza nią.

Recommended

Event
River
21.06.2023
Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Video
© Guillaume Delebarre
Loos-en-Gohelle

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Reinhard Bütikofer
Reinhard Bütikofer
Member
Michèle Rivasi
Michèle Rivasi
Member
Keith Taylor
Keith Taylor
Member

Attached documents

Shale gas leaflet PL

Please share