en | fr | de | nl | it | pl
string(2) "65"
Publication |

Apel Europejczyków

Zmienmy wspólnie dyrektywe uslugowa, aby zachowac europejski model spoleczny

Od kilku miesiecy Parlament Europejski obraduje nad propozycja Komisji Europejskiej dotyczaca dyrektywy w sprawie uslug na rynku wewnetrznym. Obecnie znajdujemy sie w decydujace stadium debaty. 22 listopada Komisja Rynku Wewnetrznego i Ochrony Konsumentów glosowala nad poprawkami. W trakcie sesji plenarnej w lutym 2006 r., Parlament prawdopodobnie przyjmie swoja opinie po pierwszym czytaniu.

Sygnatariusze niniejszego apelu, wymienieni ponizej, sa przeciwni przyjeciu wspomnianych uregulowan w formie zaproponowanej przez Komisje. O ile jej podstawowe punkty nie zostana poddane gruntownej rewizji, dyrektywa uslugowa stanie sie zagrozeniem dla ogólnego interesu oraz utrudni wladzom panstwowym realizacje ich regulacyjnej roli na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Przyjecie jako reguly ogólnej zasady kraju pochodzenia doprowadzi równiez do „dumpingu” w znaczeniu spolecznym, podatkowym, ochrony konsumenta oraz srodowiska. Obecna propozycja przyczyni sie równiez do wzrostu niepewnosci prawnej odnosnie obowiazujacych przepisów. Krótko mówiac, dyrektywa uslugowa stanowi powazne zagrozenie dla europejskiego modelu spolecznego.

Wzywamy zatem Parlement Europejski do poparcia wprowadzenia do projektu dyrektywy powaznych zmian.

Popieramy poprawki, które zmierzaja do :

  1. daleko idacego zawezenia zakresu dzialania dyrektywy, w szczególnosci poprzez wylaczenie z niego uslug uzytecznosci publicznej i uslug swiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zwlaszcza sluzby zdrowia i opieki spolecznej, uslug audiowizualnych i pocztowych, zwiazanych z dostarczaniem gazu, elektrycznosci, wody oraz uslug swiadczonych w sektorze srodowiska, a takze przez agencje pracy tymczasowej;
  2. uznania, ze dyrektywa uslugowa jest jedynie dodatkiem do istniejacych i majacych powstac uregulowan europejskich odnosnie uslug oraz do przepisów Konwencji Rzymskiej dotyczacej prawa majacego zastosowanie do zobowiazan wynikajacych z umów, a takze do przepisów zawartych w projekcie rozporzadzenia „Rzym II” w sprawie obowiazujacego prawa dla zobowiazan nie wynikajacych z umów. Powyzsze uregulowania powinny byc nadrzedne w stosunku do dyrektywy uslugowej;
  3. uznania, ze dyrektywa uslugowa nie powinna w zadnym stopniu wplywac na stosowanie w kraju przyjmujacym przepisów dotyczacych zatrudnienia, wlacznie z ukladami zbiorowymi, ani stosowanie dyrektywy w sprawie delegowania pracowników;
  4. umozliwienia panstwom czlonkowskim utrzymania wymogów nalozonych na uslugodawców w zwiazku z nadrzednym interesem publicznym, zgodnie z orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci;
  5. zaproponowania alternatyw dla zasady kraju pochodzenia, której w zadnym wypadku nie powinno sie stosowac na obszarach, gdzie nie osiagnieto wystarczajacej harmonizacji;
  6. zaincjowania ambitnego procesu harmonizacji. Proces ten powinien objac uregulowania dotyczace systemów i procedur zezwolen, wymogów nalozonych na uslugodawców, zachowan uslugodawców, jakosci i przedmiotu uslug, reklamy, umów oraz odpowiedzialnosci uslugodawcy. Powyzsza harmonizacja odnosilaby sie do uslug objetych dyrektywa, z zalozeniem, ze uslugi uzytecznosci publicznej wymienione w punkcie pierwszym sa wylaczone z zakresu stosowania dyrektywy.

Wzywamy Parlament Europejski do przyjecia powyzszych poprawek.

Liste podpisów (14.02.2006)

Recommended

Publication

A New and European Bauhaus to Face the Climate Crisis

Publication

Photo European Union

Fit for 55 in light of IPCC report

Publication

Picture credit : Ari Beser - ICAN

A fresh breeze for nuclear disarmament in Europe?

Publication

Letter to President von der Leyen on Poland's recovery…

Please share