newbreedingtechniques thumb

Document


en | fr | nl | de

GMOs are back

and they’re worse than before


A brochure to explain the technical and political issue with new GMOs

In the European Union, genetically modified organisms are subjected to a specific regulation. Before being authorized for planting or used in food or feed, they have to undergo a health and environment impact assessment by the European Food and Safety Agency (EFSA) , then to be authorised individually by a specific committee and finally, to be labelled clearly as a GMO. For all the faults with this regulation, it nonetheless allows farmers and consumers to make informed choices. The agro-industry is far from happy with this state of play, and has been manoeuvring to find ways to shift the balance back into its favour. The past few years have seen the development of new biotechnologies that allow the manipulation of the genome of plants, animals, bacteria and human beings. They are usually called “new breeding techniques" (NBTs), a term coined by public relations agencies to blur the distinction between conventional breeding and these new biotechnologies in order to avoid falling within the scope of the EU regulation on GMOs. But don't be fooled - these new biotech methods work in the same way as older GM techniques. In this brochure, we explain what they are, what kind of risks they are posing and why their products should be officially recognized as GMOs. .

Nieuwe GGO’s

nog erger dan de oude


Een brochure over de technische en politieke aspecten van de nieuwe generatie ggo’s

Voor genetisch gewijzigde organismen (ggo's) bestaat er in Europa een specifieke regeling. Vooraleer ggo’s toegelaten worden in de landbouw (als gewas, voor voedsel of veevoeder), moet hun impact op het milieu en de gezondheid worden geëvalueerd door het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Daarna kunnen ze geval per geval goedgekeurd worden door een speciale commissie en moeten ze als ggo geëtiketteerd worden. Ondanks enkele tekortkomingen in de wetgeving en de uitvoering ervan, stelt die boeren en consumenten wel in staat om geïnformeerde keuzes te maken.

De agrochemische-industrie is hier niet gelukkig mee en zoekt naar manieren om deze situatie in hun voordeel om te buigen. De laatste jaren zijn nieuwe biotechnologieën ontwikkeld waarbij het genoom van planten, dieren, bacteriën en mensen worden gemanipuleerd. Ze worden verhullend ‘nieuwe teelttechnieken’ genoemd. Deze term is uitgevonden door public relations kantoren, enkel om te doen uitschijnen dat deze nieuwe technieken niet zoveel verschillen van conventionele veredeling, zodat ze buiten het toepassingsgebied van de biotechnologie-wetgeving kunnen blijven. Maar laat u niet vangen. Deze nieuwe gentechnieken werken op dezelfde manier als de bestaande ggo’s.

In deze brochure leest u in eenvoudige taal waar het precies over gaat, welke risico’s deze nieuwe gentechnieken (NGT) met zich meebrengen en waarom ze officieel als ggo zouden moeten erkend worden.


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Please share