en | fr | nl | de
string(2) "65"
Publication |

Nieuwe GGO’s

nog erger dan de oude

Een brochure over de technische en politieke aspecten van de nieuwe generatie ggo’s

Voor genetisch gewijzigde organismen (ggo's) bestaat er in Europa een specifieke regeling. Vooraleer ggo’s toegelaten worden in de landbouw (als gewas, voor voedsel of veevoeder), moet hun impact op het milieu en de gezondheid worden geëvalueerd door het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Daarna kunnen ze geval per geval goedgekeurd worden door een speciale commissie en moeten ze als ggo geëtiketteerd worden. Ondanks enkele tekortkomingen in de wetgeving en de uitvoering ervan, stelt die boeren en consumenten wel in staat om geïnformeerde keuzes te maken.

De agrochemische-industrie is hier niet gelukkig mee en zoekt naar manieren om deze situatie in hun voordeel om te buigen. De laatste jaren zijn nieuwe biotechnologieën ontwikkeld waarbij het genoom van planten, dieren, bacteriën en mensen worden gemanipuleerd. Ze worden verhullend ‘nieuwe teelttechnieken’ genoemd. Deze term is uitgevonden door public relations kantoren, enkel om te doen uitschijnen dat deze nieuwe technieken niet zoveel verschillen van conventionele veredeling, zodat ze buiten het toepassingsgebied van de biotechnologie-wetgeving kunnen blijven. Maar laat u niet vangen. Deze nieuwe gentechnieken werken op dezelfde manier als de bestaande ggo’s.

In deze brochure leest u in eenvoudige taal waar het precies over gaat, welke risico’s deze nieuwe gentechnieken (NGT) met zich meebrengen en waarom ze officieel als ggo zouden moeten erkend worden.

Recommended

Event

Covid-19 vaccine/ CC0 Hakan Nural
Covid-19 vaccine/ CC0 Hakan Nural

Share to prepare : how to vaccinate the world

Press release

Access to information: Five Greens/EFA MEPs launch leg…

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 4 - 7 April 2022

Letter

©mirko-fabian
Tractor spraying on farmland

Letter on the Sustainable Use of Pesticides Directive …

Please share