en | de | es | fr | ca | nl | se
string(2) "65"
Publication |

10 stappen op weg naar eerlijke belastingen in Europa

 

1. Europese status om klokkenluiders te beschermen


Klokkenluiders worden vaak aangeklaagd en verliezen hun baan of komen onder economische en sociale druk te staan nadat ze illegale of immorele praktijken aan de kaak hebben gesteld. Er moet een Europese bescherming komen die garandeert dat klokkenluiders niet vervolgd kunnen worden. Ook moet er een Europees fonds komen, betaald uit teruggevorderd belastinggeld, om hen te ondersteunen nadat ze onthullingen hebben gedaan in het algemeen belang.

 

2. Transparantie over belastingafspraken tussen bedrijven en de belastingdienst ("tax rulings")

Het Luxleaks-schandaal heeft onthuld dat tax rulings worden misbruikt door bedrijven om zeer weinig belasting te betalen. We kunnen niet langer accepteren dat sommige EU-landen geheime tax deals bieden aan grote bedrijven. We vragen om het openbaar maken van de belangrijkste informatie uit deze tax rulings zodat burgers kunnen zien of bedrijven onterecht worden bevoordeeld.

 

3. Verplichte transparantie over belastingen: country by country reporting

Grote bedrijven moeten transparanter worden over waar ze actief zijn, om ervoor te zorgen dat ze daar belasting betalen waar hun echte economische activiteit plaatsvindt. Ze moeten per land openbaar maken waar ze dochterondernemingen hebben, waar ze werknemers hebben, waar ze hun winsten opgeven, waar ze belasting betalen, waar ze eigendom hebben en waar ze subsidies ontvangen.

 

4. Postbusbedrijven en geheimhouding tegengaan

Transparantie over wie de eigenaren zijn van bedrijven is ook cruciaal om postbusconstructies tegen te gaan die vaak worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen of belasting te ontwijken. We horen vaak dat het bankgeheim niet meer bestaat, maar er is nog veel te doen voordat relevante belastinginformatie wordt uitgewisseld en postbusbedrijven echt illegaal zijn.

 

5. Grondslag en tarief voor de vennootschapsbelasting harmoniseren in Europa

We hebben een Europese benadering nodig voor de berekening en het tarief voor de vennootschapsbelasting in de EU om een einde te maken aan de race to the bottom vam steeds lagere belastingen. Daarom moeten we de winsten van multinationals niet alleen nationaal, maar ook Europees berekenen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat belasting wordt betaald waar de economische activiteit plaatsvindt.

6. Bestaande gaten in belastingwetgeving aanpakken

Sommige routes voor belastingontwijking zoals de 'Dutch-Irish sandwich' zijn ontmaskerd, maar overheden en accountants zijn altijd op zoek naar nieuwe trucs om belastingvoordelen te bieden aan bedrijven. Wij veroordelen deze trucs zoals patentboxen, belastingvrije zones, of het shoppen in belastingverdragen.

 7. Sancties tegen belastingparadijzen

We moeten economische sancties instellen tegen belastingparadijzen en bedrijven die er gebruik van maken. We hebben een Europese definitie nodig van een belastingparadijs voor een zwarte lijst (waar ook Europese belastingparadijzen op moeten staan).

 

8. Meer onderzoeken naar bedrijven die belastingvoordelen kregen

Het Luxleaks-schandaal omvatte meer dan 350 bedrijven. Toch worden er door de Europese Commissie slechts enkele bedrijven onderzocht op illegale voordelen. Meer onderzoeken zijn nodig en de misgelopen belasting moet teruggevorderd worden aan de EU-begroting.

 

9. De wereld van belastingadviseurs reguleren

Er is een wereld van accountants, advocaten en andere belastingexperts die bedrijven en vermogende individuen adviseren over trucs om hun belastingen te drukken. We hebben een sterkere scheiding nodig van hun activiteiten als accountant en als adviseurs. Ook moeten er strengere ethische normen komen zodat deze adviseurs niet dezelfde mensen zijn die de belastingwetten ontwerpen.

 

10. Belastingdiensten versterken

Belastingontwijking kan niet worden aangepakt zonder belastinginspecteurs die bedrijven onderzoeken en landen helpen om belasting te vorderen. Het is bewezen dat landen een veelvoud van de salariskosten van deze inspecteurs 'terugverdienen' dankzij hogere belastinginkomsten. Bezuinigingen hebben er echter gezorgd voor minder capaciteit bij belastingdiensten. Dat moet worden teruggedraaid.

Download - tax justice game

Recommended

Press release
Event
Storyset.com/Freepik.com, Unsplash.com
Picture of a windmill
Study
Storyset.com/Freepik.com, Unsplash.com
Windmill in a landscape
29.01.2024
News
European Parliament building in Strasbourg / © European Union 2019 / Architecture-Studio
European Parliament building in Strasbourg / © European Union 2019 / Architecture-Studio

Please share