en | de | es | fr | ca | nl | se
string(2) "65"
Publication |

10 steg för skatterättvisa i Europa

 

1. En europeisk strategi för att skydda visselblåsare

Visselblåsare som avslöjar stora skandaler blir ofta stämda, förlorar jobbet och blir utsatta för andra sociala och ekonomiska påtryckningar. Vi anser att det borde finnas ett skydd i Europa som garanterar att visselblåsare inte kan bli åtalade. Det borde också finnas en europeisk fond som kan ge ekonomiskt stöd till personer som har avslöjat skandaler i allmänhetens intresse. Fonden kan finansieras med stöd av de pengar som sparats tack vare visselblåsares avslöjanden.

 

2. Öppenhet kring förmånliga skatteerbjudanden

Vi kan inte acceptera att vissa av EU:s medlemsstater erbjuder storföretag hemliga avtal. Vi begär att medlemsstaternas skattebeslut ska publiceras offentligt så att medborgare kan kontrollera om vissa företag får en alltför förmånlig behandling.

 

3. Öppenhet kring var storföretag betalar skatter

För att säkerställa att stora företag betalar skatt i rätt land måste företagen vara öppna med var de har ekonomisk aktivitet. Företagen måste offentliggöra information om var de har dotterbolag, var de har anställd personal, var de har ekonomiska tillgångar, samt var de deklarerar vinst och betalar skatt.

 

4. Bekämpa skattesekretess och brevlådeföretag

Brevlådeföretag används ofta för att tvätta pengar och undvika skatt. För att kunna motarbeta förekomsten av brevlådeföretag krävs större öppenhet om ägarförhållandena i företagen. Det behövs åtgärder för att säkerställa korrekt utbyte av skatteinformation och ett förbud mot brevlådeföretag i Europa.

 

5. Harmonisering av företagsskatten i Europa

De gröna vill ha en gemensam skattestrategi inom EU för att stoppa skattekonkurrens mellan stater och en kapplöpning mot botten. Vi måste tillsammans se över multinationella företags vinster och hur dessa vinster ska beskattas, så att företagen betalar skatt där de faktiskt har ekonomisk aktivitet.

 

6. Förändra nuvarande skattekryphål

Vissa av EU:s medlemsstater har alltid varit angelägna om att hitta nya sätt att erbjuda skatteförmåner. Vi kräver ett stopp på ökningen av kryphål i skattereglerna i likhet med fria skattezoner, patent eller så kallad "treaty-shopping".

 

7. Sanktioner mot skatteparadis

Vi kräver hårdare ekonomiska sanktioner mot skatteparadis och mot företag som medvetet använder dem för att minska sina skatteutgifter. Vi behöver därför en gemensam europeisk definition av skatteparadis i kombination med en svartlista över skatteparadisen.

 

8. Fler utredningar mot företag som får särskilda skatteerbjudanden

Luxleaks-skandalen i november 2014 inkluderade fler än 350 företag. Av dessa har bara några få fall utretts på europeisk nivå. Fler företag bör utredas och i de fall där företag fått olagliga skatteförmåner bör de förlorade pengarna gå till EU:s budget.

 

9. Reglera skattefuskindustrin

Det finns en hel värld av revisorer, advokater och andra yrkesverksamma bland skatteexpertisen som ger rådgivning till förmögna företag och människor så att de kan flytta sina pengar utomlands och slippa betala skatt. Vi måste skilja åt revision och konsultverksamhet vid revisionsbyråerna. Vi behöver säkerställa att de företag som ger råd inte samtidigt är de som hjälper till att stifta lagar.

 

10. Stärk de nationella skattemyndigheterna

Kampen mot skatteflykt kan inte ske utan fungerande nationella skattemyndigheter och skatteinspektörer som kan granska fall och hjälpa stater att återfå skatteintäkter. Med de åtstramningsåtgärder som följt på den senaste ekonomiska krisen har lett till att skattemyndigheternas kapacitet har minskats. Dessa myndigheters kapacitet måste återställas till den nivå de hade före krisen.

Recommended

Event
Storyset.com/Freepik.com, Unsplash.com
Picture of a windmill
Study
Storyset.com/Freepik.com, Unsplash.com
Windmill in a landscape
29.01.2024
News
European Parliament building in Strasbourg / © European Union 2019 / Architecture-Studio
European Parliament building in Strasbourg / © European Union 2019 / Architecture-Studio

Please share