en | nl | fr
string(2) "89"
Event |

Het potentieel van AgroEcologie

De voedselcrisis in breder perspectief

DOCUMENTATION OF THE EVENT

 

PRESENTATIE

Het doel van de conferentie is het concept van agroEcologie toe te lichten aan een publiek van wetenschappers, studenten, boeren, beleidsmakers, ngo's en andere belanghebbenden, kortom aan iedereen die begaan is met milieu, landbouw en de productie van voedsel. Onze intentie achter deze is dag om, als collectief, uitgedaagd te worden en te reflecteren over de mogelijke wegen naar transitie.

Ons huidige voedsel- en landbouwsysteem is niet duurzaam. Het zorgt voor hoge sociale en ecologische kosten, en een snelle achteruitgang van de biodiversiteit. Er is een dringende noodzaak om het mondiale voedselsysteem te hervormen.

Wetenschappers uit diverse disciplines werken daarvoor samen. Boeren uit de hele wereld zoeken naar oplossingen en landbouwtechnieken die verstandig gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. En aangezien landbouw en voedsel in essentie armoede en honger bestrijden, is agroEcologie bij uitstek een sociale beweging, met oog voor de autonomie van boeren.

De groene fractie in het Europees Parlement en Groen-Europarlementslid Bart Staes organiseren op 9 november 2012 in samenwerking met de academische wereld een studiedag over het potentieel dat agroEcologie biedt bij de hervorming van het wereldvoedselsysteem en het Europees landbouwbeleid in het bijzonder.

En hoewel we weten dat agroEcologie niet alle problemen zal oplossen, geloven we wel in het potentieel ervan als wetenschap, als landbouwpraktijk en als sociale beweging. Dat potentieel wordt nog teveel onderschat.

Deze boodschap willen we overbrengen:

  1. De enorme uitdaging om de hele wereldbevolking op een duurzame manier te voeden, is geen kwestie van enkel productieverhoging. Door de relatie te herdefiniëren tussen voedselproductie, landvoorraad (meer dan 90% van het landbouwareaal wordt momenteel gebruikt voor de productie van niet-voeding), tewerkstelling en milieu (de meerderheid van de boeren is arm en lijdt honger) kunnen andere oplossingen worden gezocht. Hoe gaan we op termijn de grote steden voeden (in 2050 woont 85% van de bevolking in de stad)?
  1. Onderzoek naar agroEcologie verdient meer respect en een prominentere plaats op politiek, wetenschappelijk én maatschappelijk vlak. We willen een evenwichtigere besteding van de fondsen die voor wetenschappelijke programma's en onderzoek kunnen worden ingezet.
  1. Transitie naar een ander landbouwmodel is mogelijk als we inzetten op:
  • 'tewerkstelling op het platteland' (inkomsten/productie). We hebben nood aan een omschakeling en decentralisatie van de voedselproductie (50% van de honger in de wereld situeert zich op het platteland, wat zorgt voor een vlucht naar de stad) en voedselconsumptie. Wat is de impact van het inpikken van land voor andere doeleinden dan voedselproductie en de rol van lokale overheden hierin?
  • 'milieu', meer bepaald het beschermen van biodiversiteit want het verlies eraan heeft een impact op onze voedselproductie en ons levensonderhoud.

PROGRAMMA

9.30 - 9.30
Onthaal en Inschrijving van deelnemers

9.30-9.45
Keynote speech:
'De sociale en ecologische uitdagingen: de huidige crisis in de landbouw en wereldvoedselsystemen'
Door: Marie-Monique Robin, journalist en auteur van 'De wereld volgens Monsanto' en 'Notre poison quotidien'.

9.45-10.15
Europese dilemma's in landbouwkundig onderzoek : huidig onevenwicht en toekomstige perspectieven
Door: Dr Les Levidow (Open University, Verenigd Koninkrijk)

10.15-10.45
Het Europese agroEcologische landschap en beste praktijken in de EU

Door: Prof. Pierre Stassart (Université Liège)

10.45-11.15
Het geval Brazilië: ervaring en voortgang
De missie en visie achter het landbouwbeleid in Brazilië en hoe het sociale verandering teweeg brengt.
Door: Dr. Francisco Roberto Caporal  (Hoogleraar aan de Federale Landelijke Universiteit van Pernambuco - Brazilië, Kernlid van Agroecologie en Boer, Oud voorzitter van de Braziliaanse Vereniging van Agroecologie (ABA))

11.15-12.15
Videoboodschappen + vragenronde:

  • La era del Buen Vivir (Jeroen Verhoeven en Aline Dehasse
  • Je mange donc je suis
  • Réseaux semences paysannes

12.30 - 14.00
Broodjeslunch

14.00-14.30
Een sociaal-economische context voor agroEcologie
Door: Bavo Verwimp (bioboer of 'De Kijfelaar' en landbouweconoom)

14.30-15.00
AgroEcologie en biodiversiteit.
Discussie over land  share vs. land spare.
Door: Muriel Tichit (Directeur Onderzoek bij INRA, Parijs)

15.00 - 16.00
Interactieve sessie


We hebben voor deze conferentie mensen samengebracht die interesse hebben in agro-ecologie en in een positie zitten waarin ze het potentieel van agroecologie zien of er naartoe kunnen werken. Tijdens deze interactieve sessie maken we een oplijsting van de wegen en mogelijkheden die elk van ons ziet om bij te dragen tot transitie naar een agro-ecologisch landbouwsysteem.

16.00-16.15
Eindreflecties
door Dirk Holemans

16.00-16.30
Afsluiting
door Bart Staes

______________________________

Nederlandse, Franse, Engelse en Spaanse vertaling voorzien

Recommended

Event

Push Movie

From financialised to human rights-based housing

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 2-5 May 2022

Policy Paper

Inflation: the high price to pay for Europe’s dependen…

Press release

European Parliament votes in favour of closing the gen…

Responsible MEPs

Bart Staes
Bart Staes
Member

Please share