Ludvig14 CC BY-SA 3.0
en | fr | de | pl | sv | fi
NULL
Position Paper |

Eu–Venäjä: uusiksi määritellyn strategian osatekijät

Vihreiden strategia-asiakirja

* ryhmä on laatinut julkaisun ilman EVA:n osallistumista


On aika arvioida uudelleen EU:n suhde Venäjän federaatioon. Viime kuukausina on havaittu, että Venäjä-strategiamme tarvitsee strategisen uudelleenmäärittelyn. Seuraavat uuden strategian osatekijät perustuvat EU:n ja Venäjän nykyiseen, yhä syvenevään vastakkainasetteluun. Strategiaa kuitenkin tukee visio molemminpuolisesta uusiutumisesta, vaikka ensin olisikin voitettava pitkä hankalien suhteiden kausi.
 


Yleiskatsaus

 

I.     ODOTUKSET JA TAVOITTEET

a. Muuttuvat odotukset
b. Tärkein tavoite ja strategiset päämäärät

 

II.   EU:N VENÄJÄ-STRATEGIAN TÄRKEIMMÄT OSATEKIJÄT

a. Politiikkamme pyrkii kumppanuuteen Venäjän kansalaisten kanssa ja on siinä suhteessa Venäjä-mielinen
b. Aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tuki on politiikkamme kulmakiviä
c. Venäjän ja Itä-Euroopan politiikassamme huomioidaan historiasta kumpuavat muistot sekä vastuiden ja traumojen tunnistaminen
d. Kunnioitamme Venäjän etuja, mutta emme Venäjän revisionismia
e. Vastaamme järjestelmien kilpailun haasteeseen
f. Yhteistyöllä Venäjän valtiollisten toimijoiden kanssa on rajansa
g. Kannatamme ydinasevalvontaa ja neuvotteluja ydinaseriisunnasta Venäjän kanssa
h. Uutena painopisteenä haluamme taistella johdonmukaisesti rahanpesua vastaan
i. Lujitamme kestävyyttämme ja kykyämme vastatoimiin hybriditiedustelua vastaan
j. Luomme vapaita tiloja teknologiastandardien ja avoimen internetin avulla ja estämme käyttämästä teknologiaa sorron välineenä
k. Vahvistamme EU:n yhteistä voimaa ja uskottavuutta ja lisäämme strategista eriyttämistä

Recommended

Study
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany
Sahel
Study
Camilo Jimenez on Unsplash
Picture of people using their smartphone

Responsible MEPs

Reinhard Bütikofer
Reinhard Bütikofer
Member
Sergey Lagodinsky
Sergey Lagodinsky
Member

Please share