Ludvig14 CC BY-SA 3.0
en | fr | de | pl | sv | fi
NULL
Position Paper |

EU–Ryssland: handlingsplan för en strategisk nystart

Dokumentet antogs av gruppen utan EFA-deltagande

 

Det är dags att omvärdera EU:s relation till Ryska federationen. De senaste månaderna har visat att vår Rysslandsstrategi behöver en strategisk nystart. Denna handlingsplan grundas på den allt större fiendeskapen mellan EU och Ryssland, men bygger även på en vision om förnyelse i relationerna.

 

Översikt

 

 1. Förväntningar och mål

 

 1. Omprövade förväntningar
 2. Huvudsyfte och strategiska mål

 

 1. Handlingsplan för EU:s relationer med Ryssland

 

 1. Vår politik strävar efter samarbete med det ryska folket och är därmed prorysk
 2. Stödet till civilsamhället ska fortsätta vara hörnstenen i vår politik
 3. Vår Rysslands- och Östeuropapolitik grundas på kunskap om historien och erkännande av ansvar och trauman
 4. Vi respekterar Rysslands intressen, men inte Rysslands revisionism
 5. Våra värderingar är vår styrka
 6. Våra röda linjer för samarbete med statliga ryska aktörer
 7. Vi strävar efter kärnvapenkontroll och kärnvapennedrustning med Ryssland
 8. Vi ska konsekvent bekämpa penningtvätt
 9. Vi stärker resiliensen och förmågan till motåtgärder vid hybridintrång
 10. Vi använder tekniska standarder och ett öppet internet för att stödja fria utrymmen och begränsa förtryckande teknik
 11. Vi måste stärka EU:s möjligheter att agera kraftfullt och trovärdigt

Recommended

Study
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany
Sahel
Study
Camilo Jimenez on Unsplash
Picture of people using their smartphone

Please share