en | fr | it | pt | es | nl | sl | de
NULL
Study |

Groene jobs

Succesverhalen en kansen voor Europa

 

De economie staat wereldwijd zwaar onder druk. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Met de COVID-19-pandemie, de huidige energiecrisis, de stijgende kosten van levensonderhoud en de Russische oorlog tegen Oekraïne. Als de economie onder druk staat, heeft dat meteen ook een grote impact op de arbeidsmarkt en dus op het inkomen van gezinnen.

Tegelijkertijd nemen ook de klimaat- en milieucrisis almaar ernstigere vormen aan. Wetenschappers zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de menselijke activiteit ons klimaat verandert en wijzen op de gevaren die we lopen als we geen actie ondernemen. Ondertussen waarschuwen economen ons ervoor dat de kosten zullen oplopen als we wachten om in actie te komen. Economie en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het maakt de uitdagingen alleen maar groter.

Maar… er is een oplossing: als we onze economie vergroenen, kunnen we kwalitatieve groene jobs creëren om de werkloosheid te bestrijden en tegelijk de klimaatverandering en aantasting van het milieu aan te pakken. Als de EU het voortouw neemt in deze groene beweging, Zal dat onze afhankelijkheid van ingevoerde energie en grondstoffen verminderen, die tegen schommelende prijzen moeten worden aangekocht. Het zal, met andere woorden, de bevoorradingszekerheid van Europa versterken.

In tegenstelling tot goederen of geld kunnen mensen niet zomaar van de ene naar de andere plek verhuizen. Wil je hen kansen bieden, dan zal je moeten inzetten op een lokale transitie, dicht bij huis. Dát moet dan ook het uitgangspunt zijn wanneer we in de schoot van de EU plannen smeden voor de arbeidsmarkt en investeren in een omslag. 

Een groen EU-industriebeleid kan de komende jaren de drijvende kracht worden om nieuwe jobs in Europa te creëren, zowel in nieuwe als in bestaande sectoren. Denk maar aan de productie van schone-energietechnologie, die tegen 2030 25 miljoen nieuwe groene jobs kan creëren in Europa, met alleen al in de EU-bouwsector 160 000 jobs door de komende renovatiegolf voor gebouwen.

We moeten de sterke betrokkenheid van sociale partners zoals de vakbonden garanderen, en gerichte opleidings- en onderwijsprogramma’s uitwerken samen metambitieuze, stabiele beleidsstrategieën.

In deze brochure leggen we uit welke hefbomen de Europese Unie heeft om groene jobs te creëren en welke inspanningen de Groenen/EVA in het Europees Parlement leveren om groene jobs te stimuleren. 
 

Recommended

Press release
https://www.pexels.com/photo/top-view-of-a-soccer-field-13890306/
Anti-Money Laundering, AML
Press release
https://unsplash.com/photos/gray-concrete-building-covered-trees-dqXiw7nCb9Q
Due Diligance Directive
Press release
© European Union 2024 - Source : EP
Philippe Lamberts in plenary

Responsible MEPs

Sara Matthieu
Sara Matthieu
Member

Please share