hu | en | de
NULL
Press release |

Magyarország

Az Európai Parlament szerint a jogi és alkotmányos változtatások Magyarországon nem felelnek meg az EU alapvető értékeinek

Az Európai Parlament elfogadta a zöldpárti portugál képviselő, Rui Tavares jelentését az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. A jelentés megállapítja, hogy a jogi és alkotmányos változtatások Magyarországon összeegyeztethetetlenek az EU alapvető értékeivel, amelyeket az Európai Unió Szerződésének 2. cikke határoz meg. Az európai uniós képviselők megszavazták mindazon ajánlásokat, amelyek célja, hogy a magyar törvényalkotás megfeleljen a közös értékeknek (1). Az Európai Parlament ezen kívül javaslatot tett egy "koppenhágai magas szintű csoport" felállítására is, amely feladata annak vizsgálata lenne, miszerint a tagállamok tiszteletben tartják-e a Szerződésben foglalt értékeket. 

A szavazás után Rui Tavares így nyilatkozott:

"Az Európai Parlament történetében először mondta ki, hogy egy tagállamban tapasztalható jogi és alkotmányos változások összeegyeztethetetlenek az EU alapvető értékeivel, amelyeket az Európai Unió Szerződésének 2. cikke határoz meg. Hosszan sorolhatjuk, mely területeken kerültek veszélybe az európai értékek Magyarországon: az adatvédelmi hatóságok függetlensége, a bíróság függetlensége, a médiapluralizmus, a kisebbségek jogai és a politikai ellenzék jogai. Különösen nagy aggodalomra ad okot az Alaptörvény közelmúltban elfogadott negyedik módosítása, mivel súlyosan aláássa az Alkotmánybíróság szerepét.

Mióta az Orbán Viktor által vezetett Fidesz kétharmados többséget szerzett a magyar parlamentben, az ország alkotmányos és jogi keretei folyamatos, széleskörű és szisztematikus változtatásoknak vannak kitéve. Ezek nem összeegyeztethetőek az Európai Unió Szerződése 2. cikkében említett közös európai értékekkel. Ezen értékek a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartása.

A jelentés több, mint 40 egyértelmű javaslatot tesz a magyar kormány, az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai parlament számára, amelyek célja, hogy Magyarország ismételten megfeleljen a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek. Ha Magyarország nem tesz eleget az ajánlásoknak, úgy a Parlamentnek el kell indítania a Szerződés 7. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmust, hogy eldöntse, hogy valóban fennáll-e az alapvető jogok súlyos sérülésének veszélye Magyarországon. 

Az Orbán-kormány tevékenysége erőteljesen meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az alkotmány számos módosítása mellett problematikus még a kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvények széleskörű használata is. Mindezen jogalkotás egyértelműen arra szolgál, hogy kőbe vésse egy politikai párt nézeteit.

Az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy ütemtervet “2 cikk. – veszélyben a jogállamiság” címmel. Ennek célja, hogy azon tagállamoknak, ahol megállapításra kerül az alapértékek sérülése, kifejezetten a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására kell koncentrálniuk annak érdekében, hogy a Bizottság együttműködjön velük azokon a területeken, ahol egymással tárgyalásokat folytatnak. A tervek szerint a tagállam számára tett ajánlások végrehajtását egy folyamatos hármas párbeszéd során ellenőriznék a Bizottság, a Tanács és a Parlament képviselői.

Mindazonáltal nem Magyarország az egyetlen tagállam, ahol aggasztó fejleményeket tapasztalhatunk. Szükségünk van olyan eszközökre, amelyekkel megvédhetjük a közös értékek tiszteletét az EU minden országában. A tagjelölt államoknak az EU-hoz történő csatlakozás előtt meg kell felelniük a koppenhágai kritériumoknak. Azonban a taggá válás után semmilyen mechanizmus nem áll rendelkezésre, amely biztosítja az európai értékek tiszteletben tartását. Így javasoljuk egy “koppenhágai magas szintű csoport” létrehozását, amely annak biztosításáért felel, hogy valamennyi tagállam tiszteletben tartsa ezen értékeket. Az Európai Unió értékei figyelemreméltóak – papíron. Rajtunk, állampolgárokon, képviselőkön, és intézményeken múlik, hogy tiszteljük és megvédjük-e ezeket az értékeket.”

(1) A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselői – eredeti álláspontjuknak megfelelően – támogatták azt a módosító indítványt, amely az Európai Unió Szerződésének 7. cikke szerinti intézkedések azonnali megkezdését javasolja. A bizottság végső álláspontja szerint az Európai Parlament Frakcióelnöki Értekezlete hozhat majd döntést a 7. cikkben leírt mechanizmus elindításáról, amennyiben a magyar hatóságok az ajánlásoknak nem tesznek eleget megfelelő mértékben.

Please share