pl | en | fr | de | it | es
NULL
Publication |

Twórczość i prawa autorskie w erze cyfrowej

Już w przeszłości technologia często stanowiła wyzwanie dla różnych rodzajów twórczości kulturalnej w wymiarze ekonomicznym i w istniejących ramach prawnych. Ponieważ obowiązujące w danym momencie warunki często nie są przystosowane do zmian związanych z nowymi technologiami, zmiany takie są motorem napędzającym ich transformację i dalszy rozwój. Technologie cyfrowe i Internet spowodowały w ostatnich dwudziestu latach ogromne zmiany w produkcji, rozpowszechnianiu, dostępie do twórczości kulturalnej i jej wykorzystaniu. Był to wstrząs dla uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych, a także impuls dla poważnych przeobrażeń. 

W naszym przekonaniu przeobrażenia te trzeba wykorzystać jako szansę na zwiększenie powszechnego dostępu do twórczości kulturalnej przy jednoczesnym zabezpieczeniu trwałych i zrównoważonych mechanizmów poprawy finansowania twórczości i statusu osób zaangażowanych w twórczość - twórców i artystów.

  (...)

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Publication
© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber

Responsible MEPs

Jan Philipp Albrecht
Jan Philipp Albrecht
Member
Judith Sargentini
Judith Sargentini
Member
Bart Staes
Bart Staes
Member
Helga Trüpel
Helga Trüpel
Member

Please share