pl | en | fr | de | ca
NULL
Publication |

Sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu

ZMIENIAJCIE POLITYKĘ, A NIE KLIMAT!

Najnowszy projekt sprawozdania IPCC pokazuje, że naukowcy mają większą niż kiedykolwiek wcześniej pewność, co do tego, w jaki sposób ludzie zmieniają klimat i jakie grozi nam niebezpieczeństwo, jeśli nie podejmiemy żadnych działań na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Skutki zmiany klimatu odczuwalne są już teraz, a będą jeszcze dotkliwsze, jeśli tempo zmian nadal będzie wzrastać. Stężenie CO2 w atmosferze wynosi już 400 cząstek na milion (podczas gdy stężenie bezpieczne to 350ppm). To poziom niespotykany od 3 milionów lat. Według Climate Action Tracker świat zmierza obecnie ku wzrostowi średnich globalnych temperatur o 3,3°C do 2100 r. Tymczasem rządy państw na całym świecie nadal nie podejmują działań wystarczająco szybko, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, a tym samym uchronić nas od katastrofalnego wzrostu temperatur.

Decydenci nie mogą dalej ignorować olbrzymiej ilości dowodów naukowych. Wiedzą bardzo dobrze, że potrzebne są natychmiastowe działania, by uchronić świat przed najgroźniejszymi skutkami!

Recommended

Event
River
21.06.2023
Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Video
© Guillaume Delebarre
Loos-en-Gohelle

Attached documents

IPCC 210x210 12S PL

Please share