pl | en | fr | de | nl | gr | it | es | hu | pt | dk | bg | ro
NULL
Publication |

REFoRMa EuRopEJsKIEJ polItyKI RolNEJ

ΤERAZ albo NIGDY

Nowa WPR musi być sprawiedliwa, ekologiczna, młoda, demokratyczna, zdrowa i prosta – w przeciwnym razie nie będzie jej wcale.

Stara WPR jest już martwa.

Jest niesprawiedliwa, niezrównoważona, sklerotyczna, niedemokratyczna, niezdrowa i zbiurokratyzowana. Niepodjęcie reformy WPR stanowiłoby poważny cios w europejską tożsamość i solidarność, jednocześnie przysparzając poparcia politykom nacjonalistycznym. Europejscy rolnicy i obywatele ponownie odkrywają wartość żywności i wartości związane z solidarnością. Wymaga to organizowania sieci i inicjatyw obywatelskich w zakresie zrównoważonego rolnictwa i żywności.

Reformę WPR trzeba przeprowadzić TERAZ – albo nigdy.

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Publication
© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber
Publication
EUROPA WOLNA OD GMO
15.02.2013
Publication

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform PL

Please share