pl | en | fr | de | nl | gr | it | es | hu | pt | dk | bg | ro
NULL
Publication |

REFoRMa EuRopEJsKIEJ polItyKI RolNEJ

ΤERAZ albo NIGDY

Nowa WPR musi być sprawiedliwa, ekologiczna, młoda, demokratyczna, zdrowa i prosta – w przeciwnym razie nie będzie jej wcale.

Stara WPR jest już martwa.

Jest niesprawiedliwa, niezrównoważona, sklerotyczna, niedemokratyczna, niezdrowa i zbiurokratyzowana. Niepodjęcie reformy WPR stanowiłoby poważny cios w europejską tożsamość i solidarność, jednocześnie przysparzając poparcia politykom nacjonalistycznym. Europejscy rolnicy i obywatele ponownie odkrywają wartość żywności i wartości związane z solidarnością. Wymaga to organizowania sieci i inicjatyw obywatelskich w zakresie zrównoważonego rolnictwa i żywności.

Reformę WPR trzeba przeprowadzić TERAZ – albo nigdy.

Recommended

Policy Paper

© lilly3
Green jigsaw

Nasze osiągnięcia 2014–2019

Publication

© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber

Ocena Grupy Zielonych

Publication

EUROPA WOLNA OD GMO

Publication

Kto powinien mieć prawa połowowe?

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform PL

Please share