bg | en | fr | de | nl | gr | it | pl | es | hu | pt | dk | ro
NULL
Publication |

рЕФОрма На ЕВрОПЕйСКаТа СЕлСКОСТОПаНСКа ПОлиТиКа

СЕГА или НИКОГА

Новата ОСП трябва да е справедлива, „зелена“, млада, демократична, здравословна и лесна –или няма да просъществува.

Старата ОСП вече е мъртв.Тя е несправедлива, неустойчива склеротична, недемократична, нездрава и бюрократична. Да не се реформира ОСП означава да се нанесе сериозен удар на европейската идентичност и солидарност и да се дадат козове в ръцете на националистичните политици. Европейските земеделски стопани и граждани преоткриват ценността на храната и ценностите на солидарността. Това изисква организирането на мрежи за устойчиво земеделие и храни и на граждански инициативи.

ОСП трябва да бъде реформирана – сега или никога.

Илюстративен

Recommended

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform BG

Please share