icon

ЗЕЛЕНИ/ЕСА

Ние сме движеща сила в европейската политика, тъй като представителството ни в Европейския парламент датира от 1984 г. досега.

Тази страница е съкратена версия на нашия уебсайт. Ако искате да получите по-подробна информация за нашите дейности, моля, посетете нашия уебсайт на английски език

НАШИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЙНОСТИ
array(8) { ["url"]=> string(68) "files/assets/imgs/list/jigsaw_istock_000001356597large____lilly3.jpg" ["title"]=> string(12) "Green jigsaw" ["alt"]=> string(12) "Green jigsaw" ["copyright"]=> string(9) "© lilly3" ["updated_at"]=> int(1551361320) ["file_name"]=> string(36) "3ed37f9abc2d658e6b7bcbec66bf9a33.jpg" ["fname"]=> string(45) "Jigsaw iStock_000001356597Large © lilly3.jpg" ["urls"]=> array(4) { ["jumbo"]=> string(51) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/8218/jumbo" ["list"]=> string(50) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/8218/list" ["photo"]=> string(51) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/8218/photo" ["portrait"]=> string(54) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/8218/portrait" } }
© lilly3
Green jigsaw
Policy Paper |

Нашите постижения за периода 2014-2019 г.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА Групата на Зелените/ЕСА бе движещата сила за приемането на законодателния пакет „Чиста енергия за всички“, койт...
array(8) { ["url"]=> string(59) "files/assets/imgs/list/green_jobs_gnd_brochure_2014.jpg.JPG" ["title"]=> string(28) "Green jobs GND brochure 2014" ["alt"]=> string(28) "Green jobs GND brochure 2014" ["copyright"]=> string(0) "" ["updated_at"]=> int(1481901560) ["file_name"]=> string(36) "db3cf0ce5cfc5e0d0d3d0091bd32ae38.JPG" ["fname"]=> string(32) "Green_jobs_GND_brochure_2014.JPG" ["urls"]=> array(4) { ["jumbo"]=> string(51) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/3158/jumbo" ["list"]=> string(50) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/3158/list" ["photo"]=> string(51) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/3158/photo" ["portrait"]=> string(54) "https://extranet.greens-efa.eu/api/image/3158/portrait" } } Green jobs GND brochure 2014
Publication |

ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

Безработицата е един от най- острите про- блеми на Европа. Повече от 25 милиона европейци – над 10 % от населението в трудоспособна възраст – са безработни. Си- туацият...

НАШАТА ГРУПА

Научете повече за нас, нашата история и дългогодишния ни ангажимент към европейските ценности. Зелените и ЕСА допринасят и се борят да превърнат Европа в световен лидер по отношение на климата и опазването на околната среда, мира и социалната справедливост, справедливата глобализация, както и в борбата за права на човека и самоопределение.

НАШАТА ВИЗИЯ

Прочетете какво ни вдъхновява и какво искаме да постигнем в нашето общество. Като Зелени ние се застъпваме за общество, в което всеки, независимо от пол или сексуална ориентация, възраст, раса или религия, може да живее достоен и пълноценен живот. Като политическа сила поставяме човешките права на всички хора, настоящи и бъдещи, на преден план и в центъра на всички политики, които препоръчваме и прилагаме.

icon

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ

За всички въпроси, свързани с медиите, може да се обърнете към нашите служители и асистенти за връзка с медиите. Научете повече за нашите служители и асистенти за връзка с медиите и техните езикови области.

РАБОТНИ МЕСТА

Моля, посещавайте редовно този раздел, за да получавате актуална информация за свободните работни места.

decorative image

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Групата на Зелените/ЕСА се ангажира с осигуряването на прозрачността в лобирането и с равния достъп на заинтересованите страни до процеса на вземане на решения.

Please calculate 4 plus 8.