© Udo Weber
cs | en | dk | de | gr | it | pl | es | se | fr | nl
NULL
Publication |

Zelený přehled

Sedmé legislativní období Evropského parlamentu (2009-2014)

 

V minulém legislativním období se naplno rozvinula hospodářská krize, která drtivě zasáhla společnost v evropských zemích, a to především v jižní Evropě. S propadem eurozóny do hluboké recese dosáhla nezaměstnanost ve většině členských států nebývalé výše a snaha států zachránit banky v platební neschopnosti před úpadkem vedla k několikanásobnému nárůstu státního dluhu. Rada na desítkách svých schůzí nedosáhla žádných nebo jen nepatrných výsledků, avšak úsilí Evropské centrální banky (ECB) o záchranu eura dočasně stabilizovalo trhy se státními dluhopisy. Mnoho základních požadavků na demokratickou odpovědnost však dosud nebylo vyslyšeno a řady populistických euroskeptiků se tak rozrůstají.

Po vypuknutí krize byla finanční a hospodářská "re-regulace" prováděna rychlejším tempem a ve větším rozsahu. Skupina Greens/EFA přispěla k několika důležitým rozhodnutím, např. k omezení výše odměn bankéřů (CRD-IV) a k vytvoření orgánů finančního dohledu. Podařilo se nám prosadit kontrolu Parlamentu nad pravomocemi ECB v oblasti bankovního dohledu. Aktivně jsme prosazovali přijetí daně z finančních transakcí. V roce 2009 jsme na úrovni EU představili myšlenku Záruky pro mladé lidi a v rámci možností daných právním rámcem jsme se zasazovali o práva vyslaných pracovníků. Díky našemu úsilí budou malé a střední podniky moci využívat většího objemu prostředků na výzkum vyčleněných pro rámcový program Horizont 2020. 

(...)

Recommended

Attached documents

Zelený přehled 2009-2014

Please share