© Udo Weber
pl | en | cs | dk | de | gr | it | es | se | fr | nl
NULL
Publication |

Ocena Grupy Zielonych

7. kadencja Parlamentu Europejskiego (2009-2014)

 

W trakcie ostatniej kadencji kryzys gospodarczy coraz bardziej dotykał europejskie społeczeństwa, w szczególności na południu Europy. Podczas gdy strefa państw euro pogrążyła się w przedłużającej się recesji, w większości państw członkowskich bezrobocie osiągnęło niespotykane poziomy, a zadłużenie państw zwielokrotniało się, gdy ratowały one niewypłacalne banki przed bankructwem. Chociaż liczne posiedzenia Rady Europejskiej przyniosły niewielkie rezultaty lub nie przyniosły ich wcale, zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na rzecz ratowania waluty euro tymczasowo ustabilizowało rynki państwowych instrumentów dłużnych. Niemniej jednak wiele podstawowych postulatów w zakresie demokratycznej odpowiedzialności pozostaje w znacznej mierze niespełnionych, a szeregi populistycznych eurosceptyków rosną.

Tempo i zakres zmian regulacji finansowych i gospodarczych wzrosły od czasu wybuchu kryzysu. Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego przyczyniła się do podjęcia kilku ważnych decyzji, takich jak wprowadzenie ograniczeń wysokości premii dla bankowców (CRD IV) i stworzenie organów nadzoru finansowego. Udało nam się objąć kontrolą Parlamentu kompetencje Europejskiego Banku Centralnego w zakresie nadzoru nad bankami. Byliśmy jednymi z głównych orędowników wprowadzenia globalnego podatku od transakcji finansowych. W 2009 r. przedstawiliśmy na szczeblu Unii Europejskiej pomysł wprowadzenia gwarancji dla młodzieży i walczyliśmy o prawa pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w takiej mierze, na ile to możliwe w obecnych ramach prawnych. Dzięki naszym naciskom Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będą czerpać korzyści z większej ilości pieniędzy przeznaczonych na badania w programie ramowym „Horyzont 2020”. 

(...)

Recommended

Event
River
21.06.2023
Position Paper
Ludvig14 CC BY-SA 3.0
Picture of Grand Kremlin Palace in Moscow
Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw

Attached documents

ocena Grupy Zielonych 2009-2014

Please share